Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att enskilda chaufförer åker fast löser inget när systemet är trasigt

Det finns en stor frustration bland chaufförer och åkerier över att transportbranschen allt mer liknar ett vilda västern.

Annons

"Här stannar Sverige-rörelsen"samlade stora protester sedan en person som ertappats med falskt körkort och falska förbehandlingar släpptes fri. Proteströrelsen är en reaktion mot det fusk och den sociala dumpning som drabbar, så väl människor som företag. Nu måste aktörer och beslutsfattare på alla nivåer - från Gävle till EU - enas mot problemen.

Den frikännande domen från Sundsvalls tingsrätt är tyvärr symptomatisk för hur illa transportmarknaden i Europa fungerar. Det utbredda fusket med EU:s direktiv har uppmärksammats regelbundet under en längre tid. Regler som tillåter att en åkare från ett annat medlemsland får stanna här en vecka och göra tre stopp för att fylla sin bil inför återresan är förvisso rimliga, men de missbrukas. Även här i Gävleborg.

All konkurrens på EU:s inre marknad ska vara rättvis och baseras på att en har bättre varor och tjänster, eller ett mer effektivt utförande. Om den istället sker med dumpade löner och slavliknande anställningsavtal skapar vi ett race mot botten. En sådan konkurrens är såklart osund och gynnar enbart populistiska och nationalistiska krafter.

Därför ligger det ett tungt och delat ansvar på alla beslutandenivåer att se till att reglerna fungerar och efterlevs. EU:s lagstiftning behöver förtydligas och kryphål täppas till. Men varje land behöver också göra sitt för att skärpa kontroller och sanktioner.

I Sverige inför nu regeringen sanktionsavgifter, bättre kontroller och verktyg för polisen att låsa fast och hålla kvar bilar. Sverige har i och med Anna Johanssons utnämning till infrastrukturminister tagit steg mot en ny transportpolitik som också står upp för social trygghet, arbetsrätt och kollektivavtal på våra vägar.

Men för att på riktigt rå på problemen vi upplever så krävs det att vi enas. Mellan branschens olika aktörer och mellan politiska beslutandenivåer. Att uppmärksamma enskilda chaufförer som åker fast löser inget när det är själva systemet som är trasigt. Vi vill medverka till en handlingsplan för åkerinäringen som knyter samman arbetet regionalt, nationellt och på EU-nivå, för att skärpa lagstiftningen för vägtransporter.

Åkerinäringen är en grundbult för en fungerande varu- och tjänsteproduktion i Gävleborg. För att säkra branschens överlevnad och vinna acceptans för en fri rörlighet inom EU så måste rättvisa konkurrensvillkor och grundläggande rättigheter för arbetstagare respekteras.

Jens Nilsson (S)

Europaparlamentariker och medlem i Transportarbetareförbundet

Raimo Pärssinen (S)

ordförande arbetsmarknadsutskottet

Jan-Ivan Persson

ordförande transport avdelning 18

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons