Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostadspolitiken gick sönder under åtta år med Alliansen

Annons

Alliansens bostadspolitik 2007-2014 gynnade villor och bostadsrätter och därmed främst rika personer medan hyresrätter missgynnades. Enligt SCB är en ny hyresrätt 2000 kr dyrare per månad än en bostadsrätt i samma storlek.

År 2007 slopades det investeringsstöd som fanns kvar till byggandet av hyresrätter och byggandet avstannade enligt Boverket.

Förmögenhetsskatten avskaffades samma år för att de som placerat pengar utomlands för att undvika skatt skulle ta hem sin förmögenhet till Sverige. Tvärtom har allt fler fört ut pengar till skatteparadis. Skatteverket har genom avtal med skatteparadisen fått alltmer information om skattefuskarna. Alliansen skapade då en regel om självrättelse. Den innebär att om man tar hem pengarna till Sverige och skattar för dem sex år tillbaka i tiden så anmäls man inte av skatteverket för skattefusk. Nu har ett omfattande internationellt skattefusk avslöjats i Panama. Hur många svenskar som berörs är oklart.

År 2008 infördes ett permanent ROT-avdrag på halva arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person för villor och bostadsrätter, men inte för hyresrätter. ROT-avdrag och ränteavdrag minskade skatten med 50 miljarder 2015. Fastighetsskatten ersattes samma år med en låg avgift. Istället höjdes skatten på vinsten vid försäljningen av bostaden från 20 till 22 procent och en ränta på uppskovet med betalningen av skatten infördes upp till ett uppskovstak.

År 2011 infördes EU-lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som tillsammans med EU:s konkurrensregler påverkade hyresrätterna. Lagen innebär att allmännyttan ska vara affärsmässig och ge vinst som andra bostadsföretag till sin ägare (kommunen). Om alliansen begärt undantag från EU likt andra länder hade vi haft kvar en icke vinstdrivande bostadssektor.

En stor utförsäljning och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter samt lyxrenoveringar av hyresrätter har skett i borgerliga kommuner. Detta har tvingat bort lågavlönade hyresgäster och bidragit till en stor brist på billiga hyresrätter. Även en del icke borgerliga kommuner har sålt hyreshus, men då för att få pengar till renoveringar och byggandet av nya hyresrätter.

Vad gör regeringen?

Regeringen har infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder kronor per år till byggande av energisnåla hyresrätter och studentbostäder på upp till 70 kvadratmeter.  Stödet utgår till både allmännyttiga och privata fastighetsägare för lägenheter som påbörjas från och med den 25 mars i år. Dessutom utgår 3,5 miljarder kronor per år till kommuner för ökat byggande, energieffektivisering av miljonprogrammet och stöd till byggande av äldrebostäder. Allianspartierna är både emot att investeringsstödet införs och att stödet finansieras genom en sänkning av ROT-avdraget.

Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth har fått regeringens uppdrag att se över behovet av att utveckla hyressättningssystemet. Centrala frågor är vilken betydelse hyressättningen har för bland annat bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden. Även besittningsskyddet ska säkras och effekter på segregationen på bostadsmarknaden ska beaktas. Uppdraget ska genomföras i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo) och redovisas senast den 10 maj 2016.

Denna utredning räcker inte. Utred hur det går att skapa en fördelningspolitisk rättvis bostadspolitik mellan olika boendeformer. Det gäller både bidrag och vad som kan anses vara en skälig beskattning.

Det går att bygga energisnåla hyresrätter med god kvalitet som kan hyras ut till rimliga hyror. Det visar Sabo med sina prefabricerade Kombohus som är 25 procent billigare att bygga än andra hyresrätter. Allt fler företag har börjat prefabricera hyreshus, vilket regeringen föreslår för att få ner hyrorna. Regeringens investeringsstöd kan sänka hyrorna ytterligare.Formulärets nederkant

 

Finansieringutöver minskade bidrag och skäliga skatter.

Den regel om självrättelse som ger rabatt på obetald skatt som gömts undan bör ändras till att man ska betala skatten 20 år tillbaka i tiden såsom i England. Sätt ett tak för självrättelser.

Kraven på bankerna är låga. De är lika belånade som de var före finanskrisen. Så tvinga även bankerna att amortera. Alliansregeringen skapade en stabilitetsfond under finanskrisen 2008 som bankerna skulle betala avgifter till varje år för att klara nästa bankkris utan statligt stöd. Staten gav fonden ett startkapital på 15 miljarder kronor plus 18,7 miljarder från statens försäljning av Nordeaaktier. Se till att staten får tillbaka de bortskänkta pengarna för att finansiera byggandet av fler hyresrätter.

Bankerna vann på Alliansens sänkning av bolagsskatten och vinner stort på att bostadsbristen lett till allt högre priser och lån på villor och bostadsrätter.

Lilian Tilander (S)

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons