Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg ut de regionala högskolorna – före universiteten

/

I en debattartikel skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter, att det är viktigt att bygga ut universiteten.

Annons

Det handlar om att göra något åt snedrekryteringen till högre utbildning. Det är mycket bra. Det finns i dag en social snedrekrytering till högskolan beroende på studenternas bakgrund. Ju längre utbildning föräldrarna har, dess större sannolikhet att ungdomar studerar vidare. Jag anser att det främst handlar om att bygga ut de regionala högskolorna, framför universiteten och det är den tes jag driver. De ungdomar som inte kommer från en priviligierad bakgrund söker sig hellre till de regionala högskolorna än till universiteten. I Gävleborgs län söker exempelvis ungdomarna till Högskolan i Gävle framför Uppsala Universitet och Mittuniversitetet. Vårt studiemedelssystem ger alla ungdomar lika möjligheter att gå vidare till högre utbildning. Detta lönar sig såväl för vårt samhälle som för individen, utifrån många mätbara aspekter (lägre risk att bli arbetslös, bättre hälsa, ökad livslängd etcetera), vilket jag instämmer i. Att människors talang inte tas tillvara är ett slöseri, skriver också ministern och studentkårsordföranden. Högre utbildning spelar stor roll för individen, och för samhället, vilket forskning tydligt visat. Det handlar dels om kompetensförsörjning, dels om demokrati och om folkbildning. Det handlar också om kvaliteten på den högre utbildningen. Breddad rekrytering möjliggör en större mångfald i perspektiv och erfarenheter i utbildningen, men det ställs stora krav på lärosätena hur man tar emot studenter från icke studievana hem och hur man stöder dem, vilket är viktigt att peka på, För att motverka snedrekryteringen till högre utbildning har regeringen nu gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppgift att kartlägga lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Det är en mycket bra åtgärd. Om arbetet för att motverka snedrekrytering blir offentligt känt, så blir detta ett tryck på alla lärosäten att faktiskt göra något åt snedrekryteringen. Samtidigt ska UHR lyfta fram goda exempel på arbetssätt för att attrahera ungdomar som annars inte skulle sökt sig till högre utbildning. Det är också en bra åtgärd. Men det gäller också att se till att de stannar kvar i utbildningen.

Det utlovas dessutom flera utbildningsplatser. Dessa platser bord, enligt min mening, främst gå till de regionala högskolorna, framför universiteten. Närheten till utbildningen är en viktig faktor om man ska göra något åt den sociala snedrekryteringen. Under hela 1900-talet har antalet studenter i högre utbildning ökat. Det betyder en positiv utveckling som medfört ökade möjligheter i livet för tiotusentals människor och en alltmer välutbildad arbetskraft för samhället i stort. Ministern avser att fortsatta investeringar i högre utbildning i hela landet. I den senaste vårbudgeten investerar också regeringen i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018. Jag anser att dessa platser främst skall fördelas på de regionala högskolorna och att man då ska se till utbildningsnivån i den omgivning där högskolans finns i fördelningen. Gävleborgs Län har den lägsta utbildningsnivån i landet exempelvis.

Åsa Morberg,

docent

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons