Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cheferna har en nyckelroll i äldreomsorgen

Annons

En äldre person med hemtjänst möter så gott som dagligen ny hemtjänstpersonal. För att skapa bättre kontinuitet krävs chefer som har tid att stötta medarbetarna och organisera arbetet. Gävle kommun behöver uppmärksamma den nyckelposition som cheferna har i äldreomsorgen.

Under de kommande åren satsar regeringen sju miljarder kronor på äldreomsorgen. Pengarna ska användas till bland annat ökad trygghet för de äldre, möjligheter för personalen att utveckla verksamheten och en förbättrad arbetsmiljö.

Det är en viktig satsning, inte minst eftersom arbetet i äldreomsorgen har blivit allt mer komplext.

Dagens äldreomsorg kräver chefer som hinner vara närvarande ledare, säkerställa goda arbetsvillkor och organisera verksamheten så att den ger bästa möjliga kvalitet för de äldre. När chefen finns där för att ta ansvar för prioriteringar och skapa kontinuitet, ger det omsorgspersonalen möjlighet att fokusera på mötet med de äldre.

Statistik från Socialstyrelsen visar att en äldre person med hemtjänst i genomsnitt möter 15 olika hemtjänstpersonal under två veckor.

Röster har höjts för att satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen oavkortat ska användas till fler omsorgspersonal. Sett i ljuset av att omsorgspersonalen själva uppger att de ofta saknar chefer som hinner ge adekvat stöd, vore det en felsatsning. Såväl fler chefer som medarbetare behövs.

Cheferna har en nyckelposition för att svensk äldreomsorg ska fungera. Trots det har chefer i äldreomsorgen redan i dag ansvar för i genomsnitt 50 medarbetare, mot Socialstyrelsens rekommenderade 30.

För Vision är det tydligt att en satsning på cheferna i äldreomsorgen skulle ge flera fördelar, bland annat:

– Ökad trygghet för de äldre och deras anhöriga genom bättre kontinuitet när cheferna kan arbeta med ledning av verksamheten, stöd och prioriteringar.

– Bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen genom att cheferna får tid att leda och möta medarbetarnas behov. Det här leder i sin tur till minskade sjukskrivningar.

– Bättre förutsättningar att säkra personalförsörjningen och behålla skickliga engagerade medarbetare när cheferna kan arbeta långsiktigt.

Just nu pågår arbetet med att fördela pengarna som ska finansiera såväl nya medarbetare som chefer i äldreomsorgen i Gävle kommun. Vision deltar gärna i arbetet i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

 Sten Öberg

ordförande Vision i Gävle kommun

 Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

 

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons