Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför är vi emot LOV

/

Annons

Gävle kommunfullmäktige, måndag 20 juni 2016.

Mötets stora fråga var budget 2017 med utblick 2018-2020 och Allians Gävles budget bifölls med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. En budget som bland annat innehåller beslut att påbörja införande av Lagen om valfrihet LOV i EDV Enheten för daglig verksamhet, för personer med beslut om bistånd. Ett beslut som går tvärs emot personalen på EDV:s önskemål och som riskerar att begränsa den valfrihet som deltagarna har idag. Dessutom ett beslut om möjlighet att använda Lagen om valfrihet LOV i Socialtjänsten.

Detta är två beslut som Vänsterpartiet har reserverat sig emot. Två beslut som innebär att privata företag, genom avtal med kommunen, får tillgång till skattemedel för att driva verksamhet som Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden respektive Socialnämnden är ytterst ansvariga för.

Gävle kommunfullmäktige som från 1 januari 2016 har en borgerlig ledning genom Allians Gävle (M-L-C-KD) har med stöd av SD, på sex månader, bland annat tagit tre beslut om införandet av LOV. En lag som innebär valfrihet för privata företag att bedriva verksamhet, som kräver biståndsbeslut enlig Socialtjänstlagen, och som ansvarig kommunal nämnd alltid har det yttersta ansvaret för.

Det finns nu tre nämnder i Gävle kommun som berörs.

LOV i Omvårdnadsnämndens Hemtjänst, som funnits på försök under 4år, har nu permanentats

LOV införs nu i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens Dagliga verksamhet

LOV godtas för upphandling i Socialnämndens olika verksamheter för barn, ungdom och vuxna.

Borgarnas främsta argument för införandet av LOV och privata utförare är att skapa valfrihet för den enskilda individen. Det är dock en kraftig förvanskning av grundtanken i den lagstiftning som egentligen avser möjlighet för privata företag att fritt etablera sig och få tillgång till skattemedel för att driva välfärdsverksamhet. En verksamhet som kommunen alltid är ytterst ansvarig för, oavsett vem som utför det beviljade biståndet.

Ett annat argument är att det skapas nya arbetstillfällen, vilket är en ren illusion. Oavsett offentlig eller privat utförare för välfärdsverksamhet måste varje individ, som har ett biståndsbeslut, få sitt vård- och omsorgsbehov tillgodosett. Verkligheten blir att arbetstillfällen minskar i kommunal verksamhet samtidigt som det ökar i privat verksamhet när skattemedel överförs från offentlig till privat utförare av välfärdstjänster.

Ett tredje återkommande argument är att LOV skapar en arena för småföretagare och möjlighet för kvinnor att driva egna företag. Här visar verkligheten att det är de stora etablerade riskkapitalbolagen som har den största andelen privat hemtjänst. Bolag vars främsta mål är att få vinst på riskfria skattepengar som de, genom avtal med kommunen, får tillgång till.

Privat företagande har som regel målet att göra vinst. Och att tillåta privata vinstdrivande företag att bedriva vård och omsorg innebär att verksamheten behöver anpassas för att ge vinst. Och i vård- och omsorgsverksamhet är det personal som svarar för de största kostnaderna och därmed också det område som företagen kan spara på för att få överskott/vinst.

Vänsterpartiet i Gävle har från första stund när beslut om LOV tagits i Gävle kommun varit motståndare till införandet av detta system. Vi anser att vinstdrivande företag vars främsta syfte är att göra vinst på medborgares skattepengar är ett djupt odemokratiskt system. Ett system som varken främjar anställdas arbetsvillkor eller enskilda individers behov av bistånd. Vänsterpartiet anser istället att den ”valfrihet” som individer är betjänta av är friheten att kunna välja innehållet i det biståndsbeslut som alltid ligger till grund för individuella vård- och omsorgsbehov.

Tord Fredriksen (V)

Iréne Forslund (V)

Anita Walther (V)

Lasse Langeborg (V)

Isabella Bexell (V)

Lena Palm (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons