Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför måste frågan prövas på nytt

Annons

Med all rätt är berörda elever och föräldrar både frustrerade och besvikna över att deras hösttermin nu inte börjar så som man hade tänkt sig när kammarrätten beviljar prövning av Engelska skolans tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i Gävle kommun.

Det är väldigt tråkigt att de hamnat mitt i en rättsprocess som ytterst handlar om en otydlig lagstiftning och godtyckliga bedömningar från Skolverkets sida. Kommunens överklagande är inte menat att sabotera för Engelska skolan eller göra tillvaron besvärlig för de elever som sökt till skolans tänkta gymnasieprogram.

Jag tillhör själv dem som tror att de gymnasiefriskolor som redan finns etablerade i Gävle har tillfört väldigt mycket och haft en positiv effekt även på de kommunala gymnasieskolorna.

Som miljöpartist ser jag gärna också att gymnasieutbudet i framtiden kan breddas med andra pedagogiska inriktningar.

Den kommunala gymnasieskolan måste dock fortsatt utgöra en ryggrad i utbildningssystemet, inte minst för att det alltid kommer att vara de kommunala skolorna som måste vara beredda att ta emot eleverna om ett privat utbildningsföretag väljer att lämna marknaden i Gävle. Det är också av denna anledning som Skolverket inför varje bedömning om nyetablering tar in ett yttrande från den berörda kommunen om huruvida etableringen utgör ett hot mot kommunens möjligheter att bedriva gymnasieutbildning.

Att analysera situationen och inkomma med yttrandet till Skolverket faller på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Gävle. Faktorer som elevantal, utbildningsplatser, befintliga program och söktryck vägs samman i den bedömning som skickas till Skolverket, ett arbete som tar tid och resurser.

Den aktuella bedömningen visar att Gävle om ett par år kan ha uppemot 2 000 fler gymnasieplatser än vad det kommer att finnas elever. Detta kommer att ge oss en period då befintliga resurser tänjs till det yttersta, utbildningskvaliteten försämras och skolor tvingas stänga, kanske både kommunala och privata. Ytterst är det naturligtvis Gävles gymnasieungdomar som drabbas.

Det som nu har hänt är att olika handläggare på Skolverket utifrån samma analysmaterial har gjort helt olika bedömningar huruvida en viss gymnasiefriskola ska få etablera sig eller inte i Gävle.

Dessutom har man i en motivering från länsrätten antytt att det skulle krävas att samtliga kommunala gymnasieskolor hotas av stängning för att det skulle vara berättigat att neka en gymnasiefriskola att etablera ett nytt program. Naturligtvis är detta en omöjlig situation då en ensam etablering aldrig hotar samtliga skolor utan i stället är det den sammantaget stora mängden nyetableringar som hotar både den kommunala skolan och för den delen också de andra redan etablerade friskolorna.

För att få klarhet i om det överhuvudtaget är någon mening med att lägga tid och resurser på att svara Skolverket måste vi få utrett vad som gäller. Vi kan inte lämna dessa viktiga frågor vid godtyckliga bedömningar och svävande motiveringar. Det enda alternativ som finns för detta är att driva frågan till en rättslig prövning. Detta har också gjorts helt enligt de regler och ramar som finns, vilket inte förhindrar att elever och föräldrar nu har kommit i kläm när Engelska skolan varit inställda på att starta verksamheten trots att den rättsliga processen ännu inte nått sitt slut.

Att frågan måste prövas så att vi i framtiden inte slösar resurser på svar till Skolverket som ändå inte fyller någon funktion har inte varit kontroversiellt i nämnden, i stället har samtliga representerade partier från såväl majoritet som opposition stått bakom stegen i den rättsliga processen. Nu får vi hoppas att domen i kammarrätten bli så tydlig och vägledande att elever och föräldrar aldrig ska behöva hamna i samma situation igen.

Daniel Sjöström, mp

ledamot i utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons