Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är ett grundlagsbrott att godkänna Lissabonavtalet

Annons

EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (Arbetarbladet
27 juni).
I fredagens Arbetarbladet påstår EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra att jag har fel när jag påstår att Lissabonavtalet omöjliggör demokrati. Den som tror mer på Batra än på mig bör först läsa nedanstående.
Men innan dess några klarläggande kring Batras artikel.
1. Batra säger att det svenska stödet för EU-medlemsskapet är rekord-högt. Detta är riktigt. Men det är inte detsamma som att det är det också för Lissabonavtalet. Här ligger motståndet kring 65–70 procent.
2. Hon säger vidare att 19 länder redan ratificerat (godkänt) Lissabonavtalet medan endast Irland har sagt nej. Sanningen är ju att i de 19 staterna har riksdagen godkänt avtalet medan ett enda land som fått folkomrösta har sagt nej. Hur skulle resultatet blivit om alla de 19 stat- erna fått folkomrösta?
3. Batra påstår vidare att det inte är odemokratiskt att riksdagen själv beslutar i frågan. Ett sådant påstående innebär bara att hon varken kan innehållet i grundlagen eller förarbetena till denna. Godkännandet av Lissabonavtalet är den största förändringen av såväl statskicket, Sveriges suveränitet och oberoende som demokratin. Detta tycker Batra att svenska folket inte skall få inflytande över. Det säger verkligen var hon står i fråga om folkets rätt att själv bestämma över sam- hällsutvecklingen.

(Regeringsformen) finns inskrivet att Sverige ska vara en demokrati.
I regeringsformens kap 1, 2 § förstärks detta ytterligare. Där sägs nämligen följande, ”Det allmänna skall verka för att demokratins ideér blir vägledande inom samhällets alla områden”.
Även kommunernas självstyre finns inskriven i vår grundlag. Detta innebär bland annat (alltsedan demokratins införande) att ett parti som i val samlar en majoritet av väljarnas röster också bildar regering och är fri att genomföra den politik man gick till val på. Därför anger den svenska grundlagen endast statsskicket och inte politiska målsättningar.
Häri ligger den stora skillnaden mellan vår egen grundlag och Lissabon-avtalet (EU:s planerade grundlag). Lissabonavtalet är egentligen ett politiskt manifest och anger bland annat vilket ekonomiskt system som skall vara styrande och att samhället helt skall utvecklas i marknadsliberal riktning. Lissabonavatalet har därmed mycket stora likheter rent principiellt med grundlagarna i diktaturer.
såväl på riksplanet som på den kommunala nivån satts ur spel eftersom
i senare fallet även kommunernas självstyrelse hindras av Lissabonavtalet.
För min egen del anser jag det vara självklart att ett godkännande av Lissabonavtalet är ett grundlagsbrott och inskränker demokratin.
Riksdagen kan inte försvara sig med att vi har ett representativt system.
Det framgår såväl av själva grundlagen som förarbetena till denna att medborgarna ingalunda efter ett val överlämnar folkets makt in blanco (villkorslöst).
I förarbetena betonas vikten av information om de stora frågorna inför riksdagsvalen.Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons