Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är regeringen som äger frågan om Lissabonfördraget

Vänsterpartiets riksdagsledamot från länet vill veta hur jag och de övriga s-riksdagsledamöterna från Gävleborg kommer att rösta i frågan om ett ja eller nej till Lissabon- fördraget 20 november.

Annons

Tvärt emot vänstern kommer vi att säga ja. Vi anser, liksom LO-kongressen, att EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer. Förslaget till nytt fördrag medför flera förbättringar för Europas löntagare, främst genom att den sociala stadgan ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna, och att den blir rättsligt bindande. Förslaget är också viktigt för att kunna gå vidare med EU:s utvidgning, stärka samarbetet i klimat- och energifrågor, skärpa kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten och stärka öppenheten, demokratin och jämställdheten i EU.

För snart ett år sedan yttrade sig EG-domstolen om vilka villkor som krävs av utländska företag som utstationerar arbetskraft i Sverige – i det så kallade Laval-målet. Vi ser att EG-domstolens dom i Laval- , Viking- och Rüffertfallen kan få allvarliga följder för Europas arbetsmarknad och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Skulle domen få genomslag i praktiken kan det leda till en form av social dumpning som innebär att principen om lika lön för lika arbete åsidosätts. Risken är stor att utländsk arbetskraft tillfälligt verksam i Sverige kommer att få lägre löner än svensk arbetskraft med motsvarande arbetsuppgifter och att dessa löneskillnader på utsatta delar av arbetsmarknaden skulle innebära en press neråt på svenska löner.

Vi ställer därför hårda krav på att regeringen nu agerar både i Sverige och inom EU för att stärka löntagarnas ställning.

Vi vill också att regeringen omedelbart ger ett principbesked om att likabehandlingen mellan utländska och svenska företag med utgångspunkt från kollektivavtalssystemet ska säkerställas och att hotet om löne- och villkorsdumpning i Sverige och Europa undanröjs. Vi vill också att regeringen, liksom majoriteten i EU-parlamentets sysselsättningsutskott, stöder Europafackets krav på införandet av ett socialt protokoll i EU som innebär att EU ska präglas av både ekonomisk och social utveckling och att denna fråga drivs aktivt.

Det är förvånande att inte vänsterpartiet riktar sin kraft och energi mot vår gemensamma motståndare, den borgerliga regeringen. Det är vår motståndare som äger frågan och de har hittills inte visat något större intresse av att sätta ner foten i de många principiellt viktiga fackliga frågorna.

Till sist, LO och vi socialdemokrater i de sju skogslänen har gemensamt uttalat att EU behöver ett nytt fördrag. Ett fördrag som ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna.

Med anledning av Laval-domen och oklarheterna kring den har vi gemensamt skrivit till regeringen och bland annat påtalat att vi nu förväntar oss att regeringen uttrycker att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlands- principen, så att vår modell upprätthålls genom hög kollektivavtalstäckning. Och att utstationeringslagen snarast ändras, så att det är möjligt att kräva svenska kollektivavtal enligt principen lika lön för lika arbete för alla företag som verkar i Sverige.

 

s-riksdagsledamot från Hofors

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons