Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomisk rättvisa för pensionärer

Efter två år med alliansregeringen är det tydligt att Sverige nu har en regering som tar problemen med utanförskapet och revorna i välfärden på allvar. Regeringen är också beredd att göra något åt det som inte fungerar bra eller där orättvisor uppstår. Inte minst är detta tydligt vad avser pensionärerna.

Annons

Regeringen har redan gjort en hel del för att förbättra situationen för de äldre. Bostadstilläggen har förstärkts, satsningar har gjorts för att stärka kvalitén i äldreomsorgen, för att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende och möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen.

Dessutom har reformer genomförts till stöd för de äldre som väljer att arbeta även efter sin pensions- ålder.

 

Nu går regeringen vidare genom att sänka skatten för Sver

iges pensionärer, med tyngdpunkt på de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Förslaget innebär till exempel att en ensamstående garantipensionär får en skattesänkning på 2 600 kronor per år.

 

För att så många pensionärer som möjligt ska omfattas av förbättringarna vill regeringen dessutom höja den skäliga levnadsnivån inom äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer och att förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänsten höjs. Nivåhöjningarna inom dessa system motsvarar en förbättring på cirka 2 600 kronor per år.

Förslaget om sänkt skatt är inte bara en viktig reform för att skapa ekonomisk trygghet, det är dessutom en viktig rättvise- och jämställdhets- reform.

Lägst genomsnittlig disponibel inkomst (pension) har nämligen kvinnor över 85 år. Detta beror på att de i yrkesverksam ålder valt att stanna hemma och arbeta obetalt och det påverkar pensionens storlek. Förslaget kommer även särskilt att gynna kvinnor då dessa är överrepresenterade bland pensionärer med låg pension.

Genom det förslag som nu presenteras sänks skatten framför allt för pensionärer med låg pension. Den viktigaste grunden för att förbättra pensionärers marginaler är dock fortfarande att fler människor arbetar. När fler kommer i jobb, utanförskapet minskar och inkomsterna förbättras gynnas även dagens pensionärer.

För år 2008 och 2009 innebär detta att den årliga höjningen av pensionerna kommer att bli i genomsnitt cirka 4 000 respektive 6 000 kronor. Detta är en påtaglig förbättring jämfört med till exempel 2005 då pensionerna ökade med 2 000 kronor.

För den äldre delen av befolkningen i våra Gästrikekommuner, Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo är detta en efterlängtad åtgärd.

Denna grupp äldre som hela tiden blir större till volym, måste inkomstförstärkas för att de ska klara prisökningar ökningar av kommunala avgifter med mera som ständigt förekommer. En rättvise reform!

 

Allians för Sverige och moderaterna tar ansvar för rätten till en trygg tillvaro – även på ålderns höst.

 

Inger Källgren Sawela, m

Gävle kommun

Ziita Eriksson, m

Hofors kommun

Riitta-Liisa Björk, m

Sandvikens kommun

Lena Frankson,m

Ockelbo kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons