Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En budget för ett jämställt och grönare Gävle

Annons

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger fram en hållbar och jämställd budget för Gävle kommun för år 2017 till kommunfullmäktige i juni. Tillsammans har vi liksom tidigare år arbetat fram en ansvarsfull budget som lägger tyngdvikten på de samhällsutmaningar som vi tror är mest avgörande för att lyckas med vårt samhällsbygge.

Några av de prioriteringar som vi som Miljöpartister är mest glada över är:

– En stor satsning över fyra års tid på att rusta upp cykelvägnätet så att det blir ett sammanhållet vägnät med god standard och som möjliggör cykel som ett vardagstransportmedel. Vi är en av de bättre cykelstäderna idag, men det finns mycket kvar att göra för att cykel ska bli ett konkurrenskraftigt färdmedel gentemot bilen.

– Att vi nu tillsammans med S och V bestämt oss för att komma igång med bygget av ett nytt Kulturhus senast år 2020.  Vi avsätter redan nu medel för att börja samordna arbetet med vilka kulturverksamheter som ska inrymmas i huset och hur det kan organiseras. Gävle är en stark kulturstad och vi ser ett Kulturhus som en självklar mötesplats där samtal mellan nya och gamla bekantskaper sker, där kreativitet tar plats och där nya tankar och idéer frodas. Ett kulturhus med ett modernt bibliotek stärker Gävle och oss som finns här.

– Vi vill anställa fler i skolan och i förskolan. Lärarna behöver bli fler men vi behöver också ha fler vuxna i skolan som kan avlasta lärarna i den mån det går. Skolan är den bästa möjligheten vi har att ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter.  Här sker möten som annars inte skulle ha skett och här utmanas och lyfts barn och unga varenda dag.

– Vi tar ett brett grepp för att öka den sociala hållbarheten – vi gör en stor jobbsatsning som vi vill ska ge 120 nya arbetstillfällen. Tillsammans med satsningar på skola, förebyggande missbruksvård, satsningar på kulturskoleverksamhet i stadsdelarna och stora satsningar på personalen i omsorgen så vill vi att fler personer ska känna att de har möjligheter att växa och känna sig trygga.

– En viktig del i att hålla samman kommunen är också utökade satsningar på att bygga fler bostäder – och samtidigt behålla och utveckla våra grönområden. Grönytor behöver hänga ihop och framförallt finnas tillgängligt för alla, vi föreslår därför exempelvis två nya ”pocket parks” – små parker i centrala lägen. Lika viktigt som att staden växer är det att se till att det finns boendemöjligheter för alla även på landsbygden och i våra stadsdelar.

Grönt samhällsbygge handlar om att sätta ambitiösa mål för framtiden, om ett samhälle som är fritt från fossila bränslen, gifter och annat som påverkar vår hälsa och våra möjligheter negativt. Det handlar om att få människor att växa, känna delaktighet och att vi tillsammans ska utvecklas för att kunna ställa om samhället till att bli den hållbara plats det måste vara. Det handlar också om att ta ansvar för människor på flykt och för allas lika värde, vi har bara ett enda klot att dela på och det behöver vi alla bidra till efter bästa förmåga.

Vi är stolta över den rödgröna budget som vi arbetat fram tillsammans. Eftersom Alliansen i Gävle inte har egen majoritet utan deras förslag kräver ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna, så vet vi i dagsläget inte vilken budget som kommer att få flest röster i kommunfullmäktige. Budgeten och våra satsningar kan du hitta i sin helhet på www.mp.se/gavle

Roger Persson (MP)

Inger Schörling (MP)

Peter Hansson (MP)

Helene Börjesson v

Kiki Larsson (MP)

Henrik Sundberg (MP)

Miljöpartiet de gröna i Gävle, ledamöter i kommunfullmäktige

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons