Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En modern regional tillväxtpolitik för hela Sverige

Den samlade tillväxten i alla delar av landet skapar tillsammans vår nationella framgång.

Annons

Regeringen värnar om hela landets möjligheter att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv, attraktiva boendemiljöer och därmed en hållbar regional tillväxt. För att skapa en modern tillväxtpolitik för hela landet lanserar regeringen nu ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020”.

 

Strategin är vägledande för de insatser som görs för regional tillväxt och utveckling i länen. I strategin, som har tagits fram i nära dialog med den regionala nivån i hela landet, finns en tydligt utpekad ansvarsfördelning och en utvecklad samverkan mellan nationell och regional nivå.

 

Den regionala nivån har en viktig sammanlänkande funktion mellan exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv, högskolor och universitet inom en rad samhällsfrågor. Det kan bland annat handla om kompetensförsörjning, service, infrastruktur, integration och jämställdhet. Att utveckla samverkan mellan nationell och regional nivå ger större genomslagskraft för den politik som bedrivs.

 

Vi måste våga göra tydliga prioriteringar för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Strategin identifierar fyra prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020: Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete.

 

Exempel på konkreta regionala insatser inom dessa områden är projekt för innovation och hållbar näringslivsutveckling, förbättrad kompetensförsörjning till företag, handlingsplaner för jämställdhet, åtgärder för hållbara och tillgängliga transporter, ökad tillgång till bredband och service i gles- och landsbygder samt gränsregionalt samarbete.

 

Regeringen har dessutom tagit ytterligare steg för att stärka den viktiga dialogen med länen genom att inrätta ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. När regionala nyckelaktörer på politisk och tjänstemannanivå deltar samlar vi hela landet i ett och samma rum. Det skapar ett större samförstånd för hur vi tillsammans kan åstadkomma jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

 

En aktiv och modern regional tillväxtpolitik för hela Sverige måste inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Därför behöver Sverige den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som en gemensam utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, arbeta, utvecklas och driva företag – i hela landet. På så sätt skapar vi goda långsiktiga förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller ihop.

Sven-Erik Bucht (S)

landsbygdsminister

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons