Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förebygg avhoppen från gymnasieskolan

Annons

Trots att ungdomar aldrig har varit så välutbildade som i dag fullföljer 24 procent av eleverna i Sverige inte sina gymnasiestudier.

Det är ingen hemlighet att unga människor som saknar en fullständig gymnasie-utbildning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Gymnasieutbildning har blivit ett grundkrav för de flesta anställningar. De som inte lyckas i skolan får det allt svårare att få jobb i konkurrensen med jämnåriga med fullföljd gymnasieutbildning.

”Temagruppen för unga i arbetslivet” som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt riktade till unga, genomförde 2013 en enkät för att kartlägga orsakerna till elevernas avhopp från gymnasiet och vad som skulle ha kunnat förhindra avhoppen. 379 ”avhoppare” i åldern 16 till 29 år svarade på enkäten.

Den absolut främsta och mest skrämmande förklarningen till studieavbrott visade sig vara trakasserier och mobbning från jämn-åriga eller personal i skolan. Så många som 46 procent svarade att detta var huvudorsaken. Men det framkom även andra skäl till avhopp som kräver politisk vilja och krafttag för att eleverna skall känna det meningsfullt att fullfölja sina gymnasiestudier.

Andra orsaker var:

Brist på pedagogiskt stöd i skolan.

Vuxna som inte bryr sig.

Dåligt bemötande i skolan.

Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig sjukfrånvaro.

Behov av mer praktik och mindre teori.

Stökig skolmiljö.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen.

Ungdomarna fick även svara på frågan om vad som kunde ha förhindrat dem att hoppa av gymnasieskolan i förtid.

Det de framförallt önskar är:

Lärare och andra vuxna som bryr sig och inte blundar för problem.

Tillräckligt pedagogiskt stöd.

Mindre klasser och grupper.

Individuell och anpassad studieplan.

Mer praktik och mindre teori.

Flexibla tider och scheman.

Eftersom Gävleborgs län redan spelar i gärdsgårdsserien när det gäller högskoleutbildade länsbor är det en stor utmaning för varje enskild kommun utveckla en gymnasieskola som motiverar eleverna att med sikte på sin studentexamen fullfölja sina gymnasie-studier.

Inte minst för våra ungdomars skull, men även för den regionala utvecklingen uppmanar vi kristdemokrater kommunledningarna i alla länets kommuner att ta frågan på allvar för att både besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att nå målet.

Ingemar Kalén (KD)

regionråd i opposition

Lili André (KD)

Gävle

Monica Stigås (KD)

Hudiksvall

Anders Ramstrand (KD)

Söderhamn

Anders Bergsten (KD)

Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons