Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle behöver ett kulturhus och ett nytt stadsbibliotek

Gävle växer, vilket är glädjande och spännande.

Annons

Vi har utan tvekan mycket att vara stolta över som vi gärna visar upp för besökare och nyblivna Gävlebor. Vi saknar dock ett centralt beläget kulturhus och ett modernt stadsbibliotek. En investering i detta skulle skapa en självklar offentlig mötesplats mellan människor med möjlighet till olika typer av aktiviteter och kulturupplevelser. Dessutom erbjuder bibliotek en väg att nå fördjupad kunskap. Genom ökad kunskap blir vi mer delaktiga och genom ökad delaktighet i samhället förstärks demokratin. En investering i biblioteksverksamhet utgör en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle.

Min vision inför en större satsning på ett kulturhus med stadsbiblioteket som huvudverksamhet är att Gävleborna ska få ett stort centralt beläget hus som man lätt och gärna besöker. Ett hus som skänker trygghet och som lockar till utmaningar. Det är min åsikt att placeringen bör vara densamma som i dag, vilket för med sig en omfattande ombyggnation samt en utbyggnad. Jag ser framför mig att entrén till huset är rymlig och ljus med högt tak. Därifrån kan man smidigt ta sig vidare till kulturhusets olika delar. Biblioteket har gott om läsplatser och ytor som gör det möjligt att skylta fram böcker och annan media på ett inspirerande sätt. Det finns ett kafé med varierat utbud och olika typer av sittplatser. I en museiavdelning skapas utställningar med olika teman kopplade till Gävle. Kulturhuset rymmer utöver ovanstående bland annat: filmsal, medieverkstad, en mindre scen, konstgalleri och lokaler för annan estetisk verksamhet samt ett offentligt kök. Dessa lokaler ska kunna bokas av såväl föreningar som individer och ungdomar/unga vuxna har företräde. Genom att samla olika kulturverksamheter i en byggnad blir det möjligt för kommunen att sluta hyra vissa andra lokaler vilket bidrar till finansieringen.

Utanför kulturhuset ska det finnas gott om sittplatser, blommande växter och kanske en köksodling . Byggnaden skulle kunna ha en stor balkong ut mot Gavleån och en takterrass där man kan slå sig ned i en soffa med doftande kryddodlingar i sin närhet. Förslagsvis odlar man en del av ingredienserna till matlagningen i kulturhusets offentliga kök på takterrassen. I dessa grönskande utemiljöer kan man hämta energi och umgås i samband med kulturaktiviteter eller biblioteksärenden.

Gävle satsar i dag hela 100 kronor mindre på biblioteksverksamhet per invånare än vad som är genomsnittet för riket. Samtidigt har vi stora utmaningar med att minska arbetslösheten, minska segregationen och öka utbildningsnivån. Enligt bibliotekslagen är barn och unga samt personer med annat modersmål än svenska prioriterade grupper. Dessa är stora grupper i vår stad vilket även det motiverar ökade resurser till biblioteken. Ytterligare en i bibliotekslagen prioriterad grupp är personer med funktionsnedsättningar och även vad gäller olika former av tillgänglighet finns det mer att göra.

Biblioteket har i dag svårt att utföra sitt viktigaste uppdrag, att verka läsfrämjande, på ett fullgott sätt. Biblioteket når inte barn, unga och unga vuxna i tillräckligt hög grad, och man har i nuvarande lokaler svårt att på ett inspirerande sätt lyfta fram deras media. Dessutom krävs det att personalen har tid till att aktivt arbeta med olika typer av läsfrämjande aktiviteter. Ett exempel på en lyckad sådan aktivitet var när spelare från Gefle IF besökte biblioteket för att läsa högt och för att prata med barn om böcker och läsning.

Vårt stadsbibliotek är öppet 365 dagar om året, men öppettiderna dessa dagar är på grund av bristande resurser inte så generösa som man skulle önska. Biblioteket borde i än större utsträckning få vara en öppen mötesplats där man kan vistas utan krav på att man är medlem eller att man öppnar plånboken. Särskilt viktigt är detta för människor som lever ensamma, bor väldigt trångbott eller av annat skäl behöver andra sociala forum. Det är också många Gävlebor som pendlar och därför har lättast att besöka biblioteket på kvällar och helger.

Stadsbiblioteket har i dag mellan 1 500 och 2 000 besökare per dag. Det är en av Gävle kommuns mest besökta offentliga lokal och med tanke på nuvarande biblioteks utformning är det en hög siffra. Med ett nytt bibliotek som del i ett kulturhus skulle vi i framtiden kunna nå ännu fler. Ett kulturhus rymmande bland annat en musikstudio, en medieverkstad, en dansstudio, en scenlokal och ett större och mysigare kafé skulle till exempel kunna ge fler yngre besökare.

Vad tror ni om detta, Gävlebor? Jag är övertygad om att det finns en mängd tankar och idéer kring hur ett Kulturhus med stadsbiblioteket som kärna skulle kunna utformas. I vår bjuder Kultur- och fritidsnämnden in till två medborgardialoger där vi möts för att prata om biblioteket i framtiden. Väl mött på biblioteket 27 april samt 1 juni!

Helene Börjesson (MP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons