Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävleborgs märkliga remissyttrande

Annons

December 2007 presenterade den särskilda utredaren Åke Pettersson, på uppdrag av regeringen, betänkandet ”Rovdjuren och deras förvaltning”.
Utredningen är särskilt glädjande för oss i Gävleborg då den innehåller en verklighetsnära analys och konkreta förslag till förbättringar vad gäller rovdjursfrågan.
Det är ingen hemlighet att Gävleborg har en stark koncentration av bland annat varg vilket av de flesta upplevs som ett växande problem.
Mot bakgrund av detta blir jag därför förbluffad över Länsstyrelsen i Gävleborgs remissyttrande. Efter att ha läst remissvaret noterar jag att man går emot utredningen på några centrala punkter.
Länsstyrelsen menar till exempel att toleransnivåer ”bör ligga på toleransen för de nivåer av skador och andra konflikter som rovdjuren orsakar, snarare än antalet rovdjur.”
Detta resonemang menar jag är helt felaktigt då man bör beakta flera faktorer när en rimlig nivå ska fastställas. Även om en varg inte attackerar ett tamdjur eller en människa så går det inte att negligera människors uppfattade rädsla.
För mycket varg koncentrerat till ett område kommer per automatik leda till att folk blir rädda för att släppa ut barnen att leka i trädgården eller tamdjuren att springa fritt i anslutning till skogen.
Vill man ha en långsiktig och stark rovdjursstam behövs en folklig förankring, det vill säga ett gott stöd bland lokalbefolkningen.
När målet för antalet rovdjur sattes talades det om en varsam ökningstakt. I Gävleborg känner vi inte igen oss i detta då vi, tillsammans med ett fåtal andra län, fått bära det tyngsta ansvaret för ökningen av andelen rovdjur.
Fler län borde bära ansvar för bland annat vargföryngringarna, då det är orimligt att endast ett fåtal gör detta. Länsstyrelsen i Gävleborg säger sig vara positiv till en regional förvaltning av björn och lo vilket är ett bra besked. Men för varg är man inte beredd att införa en regional rovdjursförvaltning i dagsläget.
Min förhoppning är att regeringen säkerställer att vi också får en regional rovdjursförvaltning även för varg vilket skulle ha ett brett stöd hos Gävleborgs befolkning.


riksdagsledamot
för Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons