Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävleborgs politiker bör verka för en demensplan


Nio av tio regionpolitiker i Gävleborg, 92 procent, vill att Sverige tar fram en nationell plan för demenssjukdomar.

Annons

Det visar en ny undersökning från Alzheimerfonden, som nu uppmanar regionpolitikerna i Gävleborg att verka för en demensplan.

Demens är inget normalt åldrande. Det är en konsekvens av en sjukdom som angriper hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt. Sjukdomen innebär ett stort mänskligt lidande för såväl de drabbade som deras anhöriga.

Demenssjukdomar är också dyra för samhället. Den årliga kostnaden för Sverige beräknas till 63 miljarder kronor, vilket gör demens till den sjukdomsgrupp som kostar vårt samhälle allra mest.

Totalt är 160 000 svenskar drabbade av någon typ av demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Runt om i världen nyinsjuknar en person i demens var fjärde sekund. Enligt världshälsoorganisationen WHO befaras antalet drabbade ha tredubblats till år 2050.

För att världens länder ska kunna hantera det ökande antalet demenssjuka har WHO i sin rapport Dementia – a public health priority uppmanat regeringar att prioritera en nationell plan för demenssjukdomar. Sådana nationella demensplaner finns redan i länder som exempelvis Norge, Danmark och Finland, men saknas fortfarande i Sverige.

Alzheimerfonden har därför låtit undersöka hur svenska landstingspolitiker ställer sig till en nationell plan för demenssjukdomar. Nio av tio politiker inom Region Gävleborg, 92 procent, vill att Sverige tar fram en sådan plan. Motsvarande siffra för landstings- och regionpolitiker i hela Sverige är 84 procent.

Sverige har i dag nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, men när Socialstyrelsen nyligen utvärderade dessa riklinjer konstaterades att det finns påtagliga brister i Sverige när det gäller såväl utredning som behandling och omvårdnad av demenssjuka. Utvärderingen visade också att det finns stora skillnader i landet när det gäller utredningsmetoder, läkemedelsförskrivning och omsorg, och att socioekonomiska faktorer påverkar vilka insatser som ges.

På Alzheimerfonden är vi övertygade om att en nationell demensplan – med tydliga mål och finansierade åtgärder för hur målen ska uppnås – är det enskilt viktigaste verktyget för en likvärdig behandling och vård av personer med demens runt om i landet. Vi vill därför uppmana regionpolitikerna i Gävleborg att verka för en sådan plan. Det skulle gynna demenssjuka såväl i Gävleborg som i resten av Sverige.

Liselotte Jansson

generalsekreterare Alzheimerfonden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons