Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Glöm inte att påverka Gävles framtid

Annons

Översiktsplan (Ö-p) Gävle kommun år 2030 är ute för samråd. Naturskyddsföreningen uppmanar alla Gävlebor att påverka. Här är några synpunkter som vi tycker är viktiga för Gävle.

Vid befintliga och nya bostadsområden bör mark undantagas för de boendes möjlighet till att odla. Det finns ökat intresse för detta. Med tanke på det framtida energiläget måste vi planera för mer lokalproduktion av t ex livsmedel. Nya bostäder beräknas vara användbara i minst 100 år. Det är då viktigt att odlingslotter eller plats för odling redan nu tages med i planeringen. Bäst vore ifall mark undantas för kolonilotter i alla bostadsområden.

Nya bostäder förväntas ha lång livslängd och bör därför byggas på ett miljövänligt och hållbart sätt. En satsning på passiv hus med gröna tak, solfångare och solceller bör t ex vara ett krav.

Kulturmiljöstrategi bör tagas fram även för Iggön. Där finns ett utbrett kulturlandskap med framför allt ålderdomlig jordbruksmark. Naturskyddsföreningen i Gävle har under 23 år hjälpt till att hävda marken med årlig fagning och lieslåtter. Därigenom har en av länets mest värdefulla blomsterängar hindrats från igenväxning. På Iggön finns även värdefulla båthus bevarade från den tid då gävlefiskarna hade sin glansperiod.

 All verksamhet i samhället är beroende av fungerande natur. Detta faktum är särskilt viktigt att känna till då de flesta människorna idag lever och bor i tätorten oftast långt från naturen. Därför är tätortens grönområden viktiga att bevara. Grönområdena blir ofta barnens första kontakt med naturens växter och djur. Senare i livet kan denna kontakt vara avgörande för intresset att förstå och skydda naturen i stort även utanför tätortens grönområden. Ö-planen bör därför innehålla tydliga riktlinjer för hur grönområdena skall skyddas från exploatering. Planen bör dessutom öppna upp för att alla boende i tätorten inte får mer än 300 m till närmaste grönområde.

För den biologiska mångfalden är det viktigt med så kallade gröna kilar in mot stadens centrum. En sådan kil blir möjlig från Kungsbäck, Regementsparken, Boulognerskogen och Strömvallen om denna nu uttjänta fotbollsarena används på lämpligt sätt. Ö-planen bör innehålla garantier för att inte Strömvallen exploateras för nya bostäder. Arenan bör istället förbli ett grönområde, kanske användas som lekplats, blomsteräng, yta för spontanidrott eller mötesplats för allmänheten.

Satsning på biogas ligger helt rätt i tiden med tanke på klimatförändringen. Kommunen bör därför påskynda framtagning av biogas, som kan användas för fordonsdrift. Privata aktörer i biogasbranschen bör stimuleras.

 Vindkraftsutbyggnad bör ske där det är efter noggrann analys av placeringen är möjligt. Snarast bör en inventering genomföras av kommunens egna tak. Dessa tak bör förses med solceller och solfångare.

Ingen utbyggnad av vattenkraft skall ske men samliga befintliga kraftverk skall förses med möjlighet till fri fiskpassage.

 Inom kommunen finns flera områden som inte har kommunalt avlopp. Många av dessa avlopp är bevisligen inte godkända av miljöskäl. Därför måste dessa områden snarast inventeras och alla icke godkända avlopp tvingas bli åtgärdade.

 Ö-planen Gävle kommun år 2030 sträcker sig med utblick mot år 2050. Redan då kan så stora klimatförändringar ha skett att planen som väntas antas 2016/2017 kan bli omkullkastad ordentligt. Klimatförändringen är mänsklighetens ödesfråga och bör genomsyra hela Ö-planen. En arbetsgrupp bör tillsättas som skaffar kundskap (som invånarna regelbundet informeras om) om kommunens påverkan vid fortsatt klimatförändring. Gruppens uppgift skall även vara att ta fram en konkret handlings - åtgärdsplan inför förändringen. Studiedagar med tema klimatförändring/klimatanpassning varje år för lärare på alla stadier för införas. Särskilt lokalt studiematerial för samtliga elever där särskilt livstilsfrågor diskuteras bör framtas.

 Vill du vara med och påverka Gävle kommuns framtid? Glöm då inte att lämna in dina synpunkter senast den 31 december 2015.

Per-Olof Erickson

Elin Nordin

Naturskyddsföreningen i Gävle

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons