Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

God Jul, Alliansen, med ett rött paket med gröna snören

Annons

2015 har varit ett mycket händelserikt år för politiken i Gävle, där vi trots otydliga majoriteter ändå lyckats genomföra många spännande politiska satsningar för att utveckla kommunen och välfärden för våra medborgare. Några av dessa satsningar är nu i full effekt och andra startar direkt efter årsskiftet 2015/16 med effekt under mandatperioden.

Framför allt är det inom fem tydliga politiska fält som vi rödgröna i Gävle fokuserat vår energi: välfärd, arbetsmarknad, bostadsbyggande, miljö och nya arbetsmetoder för kommunens arbete med utveckling. Nedan är några exempel på konkreta insatser som beslutats.

På vår gemensamma välfärd satsar vi 86 miljoner kronor till omvårdnadssektorn för att bygga fler anpassade boendeformer i Gävle. Vi vill att det ska vara tryggt att bo i Gävle, hela livet. Med nuvarande prognoser innebär detta att alla köer trots befolkningsökningarna är borta 2019. Vi tillför 71 miljoner kronor till nya skolor, ökade resurser till skolor där resultaten behöver förbättras och extra stöd till familjehemsplacerade barn i skolan. Vi satsar också på IT-infrastruktur och ny pedagogik i skolan som tar vara på elevresultat via ny teknik och digitalisering. Ett exempel på detta är att alla elever på högstadiet nu får egen IT-utrustning/dator från 2016. Vi har också påbörjat arbetet med att få bort de ofrivilliga delade turerna inom omsorgen genom Gävles första riktade pilotprojekt till personalen.

I den rödgröna budgeten satsas 7 miljoner kronor årligen i en social investeringspott med start 2016. Detta för att skapa bättre förutsättningar för de som behöver stöd att komma vidare till studier och arbete. Det återstår dock att se hur Alliansen väljer att tolka den antagna budgeten. I den sämsta av världar fryser denna satsning inne.

För arbetsmarknaden gör vi 2016 en unik och riktad satsning med 5 miljoner kronor årligen för unga som inte klarat gymnasieskolan och behöver särskilt stöd för att återfå tron på sig själva och öka möjligheterna att komma till studier och jobb. Ett arbete som ska vara uppsökande och utgå från varje individs behov. Vi förstärker förutsättningarna inom kommunens upphandling för att möta den kritik som funnits från bland annat företagare i Gävle om offentlig upphandling av kommunala tjänster. Vi har också anordnat fyra mycket framgångsrika företagarfrukostar med knappt 800 deltagande företag för att öka kontaktytorna mellan kommun och företag. Vi satsar också på SFI (Svenska För Invandrare) för att ge fler nya Gävlebor goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden via utbildning och trygghet i språket.

Bostadsbyggandet måste kraftigt öka. För att klara detta har vi höjt anslagen till både planläggning och till nya bygglov och vi har satt igång arbetet med en ny översiktsplan för kommunen. Vi har tagit fram nya och transparenta regelverk för markanvisningar och exploateringsavtal för både offentlig och privat mark, för att öka framförhållningen för den växande stadens behov. Det viktigaste arbetet har ändå handlat om att odla kontakter och förtroende med investerare och byggföretag samt marknadsföra Gävles starka läge i Sverige. Ett stort antal privata aktörer har under 2015 besökt och visat intresse för att bygga bostäder i Gävle. Fler spännande bostadsområden är nu på gång till exempel Gavlehov, södra Hemlingby, nedre Brynäs och Gävle Strand. Under hösten slog vi nytt rekord i beviljade bygglov för Gävle kommun, men trots detta är vi inte helt nöjda utan har beställt en samlad genomlysning av hela kedjan i kommunen från idé till färdigt byggande för att snabba på processerna.

I den rödgröna budgeten finns också ett nytt program för E-tjänster med syfte att förenkla för våra kommuninvånare att nå kommunen och följa verksamheternas arbete och kvalitet. Vi har dessutom avsatt 5 miljoner årligen till särskilda utvecklingsprojekt i kommunens ytterområden, något som ska tas fram tillsammans med de boende på orterna. Även här råder tveksamhet hur Alliansen väljer att tolka den antagna budgeten. Vår förhoppning är givetvis att man väljer att genomföra dessa angelägna satsningar som S, V och MP initierat.

Vi har också satt igång arbetet med ett samlat socialt hållbarhetsprogram för ökad kraft och bättre genomförbarhet och uppföljning i det sociala arbetet. Detta inkluderar framtagandet av en integrationsplan som blir klar i början av 2016 där fokus ligger på att inkludera fler människor i arbete och minska utanförskapet. Genom förebyggande arbete och framtagande av en plan för att motverka våldsbejakande extremism, stärker vi individen och samhället. 

Under året har vi tagit fram en ny energiplan, samlat ansvaret för kommunens fordon, tagit fram rutiner för klimatkompensation av resor. Idag består fjärrvärmen till. 99.9 procent av förnyelsebar energi och vi närmar oss med hög takt målet om att kommunens fordon till 100 procent ska tankas med fossilfria bränslen.

I förra veckan fick vi också glädjande besked från Trafikverket att man beviljat Gävle kommun 28.5 miljoner i våra miljösatsningar. Vi kommer fortsätta kämpa för att vara en av de framträdande och drivande miljökommunerna i Sverige

2015 har, som sagt, varit ett händelserikt år och vi lämnar nu våra uppdrag med ett stort antal satsningar igångsatta. Vi lämnar också över en välskött kommunekonomi och synnerligen stabila kommunala bolag som bidrar till att utveckla vår kommun. Våra bolag och kommunalförbund är dessutom viktiga i det politiska arbetet i att närma oss våra grannkommuner och idag är relationerna med alla våra grannar mycket goda. Detta är viktigt eftersom vi inom kort behöver landa en serie samarbeten inom t.ex. energi och vatten med våra grannkommuner för att komma vidare med våra ambitioner och vår utveckling.

Så till Alliansen i Gävle önskar vi med detta en riktigt God Jul och överlämnar ett väl inslaget rött paket med gröna snören till er att förvalta.

Jörgen Edsvik (S)

kommunalråd

Åsa Wiklund Lång (S),

kommunalråd

Gin Akgul Hajo (V)

kommunalråd

Roger Persson (MP)

kommunalråd

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons