Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör skolan läxfri!

Annons

Forskning visar i dag att det som har den största påverkan på elevers studieresultat är deras föräldrars utbildningsnivå. Barn till högskoleutbildade föräldrar lyckas bättre än barn till föräldrar utan högskoleutbildning. Trots allas rätt till utbildning påverkar vilka elevers föräldrar är deras möjligheter att klara skolan, vilket är något SSU aldrig kommer acceptera. Skolan ska inte bara finnas för alla utan den ska också skapa jämlika förutsättningar.

Hemläxor ses ofta som en självklar del av inlärningen. Tyvärr är hemläxor ett sätt att förstärka skillnaden mellan elever, då möjligheterna att få hjälp hemifrån ser olika ut. En viktig reform för att elevers hemförhållanden inte ska påverka deras möjlighet att få den utbildning de har rätt till är att se till att skolarbetet görs i skolan där alla kan få den hjälp och det stöd de behöver. Därför bör skolan göras läxfri.

Förutom ojämlika möjligheter leder läxor till stress och press. Det rapporteras idag om hur unga mår allt sämre. Kraven på unga ökar med tidigare betyg och flera betygssteg. Att göra skolan läxfri skulle vara ett viktigt steg på vägen mot en skola som ger unga rätt till den hjälp de behöver och en fritid som kan ägnas åt det den borde, nämligen fritidsintressen och vila. Vi är övertygade om att unga som mår bra, känner sig trygga och slipper oroa sig för hur de ska hinna med läxorna både kommer må bättre och lyckas bättre. Att göra skolan läxfri skulle givetvis innebära ökade kostnader för lärare och personal, men det är en investering för framtiden och för ungas hälsa.

Elevers möjligheter att klara skolan ska inte påverkas av vilka deras föräldrar är. Att tvingas göra skolarbete hemifrån går inte att förena med den visionen. Skolans uppgift ska vara att ge alla samma möjligheter, inte att förstärka klasskillnader. För att nå det klasslösa samhälle vi vill se måste strukturer som gynnar vissa elever framför andra brytas - därför måste skolan i Gävle göras läxfri.

Jonas Persson

ordförande, SSU Gävle

 Elin Pöllä

ordförande, SSU Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons