Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Historisk överenskommelse öppnar för kärnkraften

Torsdagens överenskommelse om energi och klimat är en viktig komponent i en samlade strategi för att värna Sverige och att ta oss ur krisen, skriver Åsa Äng Eriksson, Inger Källgren Sawela och Håkan Rönström i dag.

Annons

Alliansregeringen har nu presenterat en sammanhållen miljö, klimat och energipolitik som äntligen förpassar mer än 30 års låsningar inom energipolitiken i Sverige till historien. Genom att tillåta kärnkraften att utvecklas i kombination med kraftiga satsningar på förnyelsebara energikällor kan vi både ta ansvar för klimatet och säkra förutsättningar för investeringar och jobb i Sverige.

Torsdagens historiska överenskommelse om energi och klimat är en viktig komponent i vår samlade strategi för att värna Sverige och skapa de bästa förutsättningarna att ta oss ur krisen. Genom att sätta tydliga mål och föreslå verkningsfulla åtgärder ger vi elförsörjningen ett tredje ben, utöver vattenkraft och kärnkraft, samtidigt som vi öppnar för att befintliga kärn- reaktorer successivt ersätts när de når sin ekonomiska livslängd. Med vår samlade energipolitik ökar vi energiproduktionen och tryggar försörjningen av energi för företag och hushåll. Vi gör också Sverige redo för en övergång av våra bilar från bensin till el. Vi skapar bättre förutsättningar för produktion, investeringar och sysselsättning samtidigt som Sverige tar ledarskapströjan i klimatfrågan i Europa. Vi går före.

Det handlar inte om att fatta politiska beslut om att ersätta reaktorer eller att använda skattemedel, utan om att möjliggöra för kommersiella aktörer att ersätta när nuvarande reaktorer behöver fasas ut.

Den andra viktiga komponenten i detta är en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor. Vi sätter ett tydligt mål om att kraftfullt öka vindkraften i Sverige och via certifikat vill vi stimulera framväxten av andra förnybara energikällor.

Det finns ibland ett feltänk i den svenska debatten om att motsättningarna i första hand skulle finnas mellan kärnkraft och förnyelsebar energi. Det är ett snävt perspektiv om man ser ut över ett Europa som sitter fast i fossila bränslen och beroende av andra länders gas. Snarare är det så att förnyelsebara energikällor tillsammans med kärnkraften är ett alternativ till fossila bränslen och beroende av gas.

För Sveriges del innebär detta för det första en rejäl satsning för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande i klimatfrågan. Vi tar ansvar och visar ledarskap. Sverige kan nu anta ett klimatmål som är mer ambitiöst än det som klimatberedningen föreslog och som med råge når vår del av den bördefördelning som kommer att ske inom EU.

För det andra innebär detta att vi säkrar långsiktiga förutsättningar och stabila spelregler för företag och medborgare. Det är viktigt inte minst ur ett jobbperspektiv. Sverige är ett land med stor andel elintensiv industri och vi skapar nu förutsättningar för ökad stabilitet och investeringar i Sverige. Det är extra viktigt för oss i Gävleborg som har en mycket stor, tung och energikrävande industri. Vi behöver alla dessa arbetstillfällen.

För det tredje skapas en trygg elförsörjning där vi inte är beroende av andra länders intressen.

Detta är viktiga besked till alla företag och medborgare i Sverige. Vi tar ansvar i miljö- och klimatfrågan men ser också till att säkra förutsättningarna för jobben i Sverige.

,

vice ordf örande Regionstyrelsen Gävleborg

gruppledare Bollnäs

ledamot Regionstyrelsen Gävleborg

oppositionsråd Gävle

ersättare Regionstyrelsen Gävleborg

gruppledare Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons