Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höjda taxor är inte vägen framåt för Gävle

/

Annons

Vi i Allians Gävle vill till skillnad från den röd-gröna oppositionen inte höja maxtaxan inom äldreomsorgen. Vi vill att våra pensionärer ska få ta del av skattesänkningen för äldre så att de får mer i plånboken.  Vi vill värna om kommuninnevånarnas möjlighet att leva ett gott liv med många fria val.  Om vår kommun ska växa är det inget framgångskoncept att ha en hög kommunalskatt och samtidigt belasta Gävleborna med ständigt höjda taxor. En sådan politik skulle skada både befolkningsutveckling och tillväxt i Gävle kommun. Vår kommun skulle tappa i attraktionskraft och på sikt få mindre resurser till vår gemensamma välfärd. Med ett rykte som både högskatte- och högtaxekommun skulle ju färre i arbetsför ålder välja att bosätta sig i Gävle. Vilket skulle minska våra skatteintäkter. Det är därför mycket olyckligt att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar vilja slå in på en väg mot högre taxor och därmed ökade utgifter och en försämrad privatekonomi för Gävles innevånare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. De äldre blir allt fler samtidigt som önskemål och förväntningar på vad äldreomsorgen ska erbjuda förändras. Antalet personer med demenssjukdom ökar. För att kommunens ekonomi ska kunna möta medborgarnas krav krävs god planering och prioritering. Inte höjda taxor.

Allians Gävle vill ge förutsättningar för vård och omsorg av hög kvalitet. Det är ett av samhällets viktigaste uppdrag. För att lyckas med detta krävs att alla inblandade aktörer fokuserar på vad som är kvalitet för den enskilde. Kommunen ska arbeta för att öka människors självbestämmande. Valfrihet och delaktighet, tillsammans med personligt ansvar ska känneteckna Omvårdnad Gävle.

Gävle ska under 2016 införa valfrihetssystem inom verksamhetsområdet vård och omsorgsboende. Den som fått ett biståndsbeslut väljer sedan själv det boende som passar henne eller honom bäst. Flera kommuner i Sverige har genomfört detta med lyckat resultat. Huvudsyftet är att öka valfriheten och att höja kvaliteten på tjänsterna, samt att stimulera utveckling och nyetablering av lokala företag.

I juni 2011 beslutade kommunfullmäktige i Gävle att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i ordinärt boende. I Gävle har vi idag tretton godkända utövare av hemtjänst. Genom aktivt arbete ska gruppen ökas med fler utförare under 2016.

Även när vi blir äldre har vi önskemål om hur vi vill leva våra liv och vill ha självbestämmandet i vardagen. Äldreomsorgen ska ha valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet.

För Allians Gävle kommunalråden

Inger Källgren Sawela (M)

Helene Åkerlind (L)

Ann-Helen Persson (C)

Jan Myléus (KD)

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons