Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur skapar lögner en trovärdig kommun?

Svar på Helen Åkerlinds (FP) debattartikel 7 augusti om kommunens upphandlingar.

Annons

Helen Åkerlind skriver en rad sanna påståenden om upphandling som en viktig del av det lokala företagsklimatet och upphandlingens möjlighet att sänka kostnader, höja kvaliteten och att skapa möjligheter för lokala företag. Hon skriver också om vikten att skapa tydlighet för företagare, medborgare och kommunens verksamheter om vilka avtal som gäller och vikten av avtalstrohet.

Här delar vi Helens syn och av den anledningen så pågår ett utvecklingsarbete i Gävle kommun, där vi rödgröna har tillsatt 1,5 miljoner extra årligen från 2016, för att lyckas med våra ambitioner. Ett parallellt arbete pågår i vår regionala inköpsorganisation Inköp Gävleborg.

Vi ska bli både bättre beställare och ännu bättre upphandlare!

Sedan kommer vi till raderna om trovärdighet.

Helen Åkerlind skriver att kommunen gjort ALLA fel i upphandlingen av skärgårdstrafiken (Limöbåten) och att vi brutit mot lagen och delat samma upphandling i flera delar i syfte att kringgå gränsen för direktupphandling.

Lite fakta:

När beställningen av skärgårdstrafik gjordes av dåvarande tekniska nämnden uttryckte man bland annat högre miljömässiga ambitioner för båttrafiken än tidigare. Det var bra. Men inga kostnadsreferenser finns i landet och därmed sattes en för låg budget i förhållande till vad den högst begränsade marknaden för skärgårdstrafik kunde erbjuda. Detta var så klart heller inget lagbrott men högst olyckligt.

En enig nämnd, inklusive Folkpartiet och resten av Alliansen, beslutade om de högre krav som skulle ställas.

 

Därefter har en rad turer kantat frågan om Limöbåten/skärgårdstrafiken. Bland annat har flera överklaganden gjorts,  i vilka kommunen, efter prövning,  haft rätt .

För att över huvud taget kunna få någon trafik till Limön i sommar gjordes en direktupphandling av linjetrafiken. Men Gävle kommun har dessutom gjort direktupphandling av guidade turer för att kunna ge gävleborna möjlighet att uppleva Gävles skärgård och upptäcka den utveckling som sker i stadens kustnära områden. Alltså två olika objekt och uppdrag och därmed två upphandlingar. Kommunen har följt alla lagar och regler.

Skärgårdstrafiken till främst Limön är oerhört viktig för vår kommun. Därför måste vi göra allt vi kan för att inte historien ska upprepas. Andra aktörers agerande kan vi tyvärr inte rå på.

Inför nästa års upphandling innehåller den rödgröna budgeten ytterligare medel och den främsta experten på området har anlitats av Samhällsbyggnadsnämnden för att kunna göra en så bra beställning som möjligt.

När vi inte är nöjda med resultaten av vårt agerande försöker vi förbättra och förändra för att skapa förtroende och återskapa eventuellt förlorat förtroende.

 På vilket sätt tycker Helen Åkerlind, som är kommunalråd i opposition för Folkpartiet i Gävle kommun, att hennes eget agerande, att sprida lögner om lagbrott och misstänkliggörande av kommunen på lösa grunder bidrar till att skapa en trovärdig kommun?

Daniel Olsson (S)

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Åsa Wiklund Lång (S)

ordförande i Inköp Gävleborg

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons