Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför ett vaccinationsprogram för äldre!

Annons

Vi blir allt fler äldre i Sverige och dessutom lever vi allt längre. Det är i sig fantastiskt, men med åldern försämras immunförsvaret. Detta medför utmaningar för vården och omsorgen. En viktig förebyggande åtgärd är vaccinationer, men det finns inget nationellt vaccinationsprogram för äldre. I stället skiljer sig kostnaderna, informationen och tillgången till vaccination åt i landstingen.

Dessutom är täckningsgraden för till exempel influensavaccinationer i Sverige låg, långt under WHO:s rekommendationer.

Vaccination utgör en av de viktigaste och mest effektiva preventionsåtgärderna inom vården i dag. Men andelen äldre som vaccinerar sig är låg och kunskapen likaså. I flera andra europeiska länder finns redan vaccinationsprogram för äldre. I Sverige har vi sedan länge ett barnvaccinationsprogram med goda resultat. Äldre precis som de allra yngsta har gemensamt att de har sämre immunförsvar och löper större risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom. Även om vacciner är framgångsrika ur skyddssynpunkt utgör de offentliga vårdkostnaderna för vaccinationer endast en liten del (cirka 0,4 procent) av samhällets totala kostnader för hälsa och sjukvård. Men om fler äldre vaccinerar sig så medför det direkta besparingar för hälso- och sjukvården. Pengar som kan användas på annat sätt inom vården.

Vi har genomfört en undersökning om vaccinationer bland våra medlemmar. Där framkom att majoriteten (86 procent) av de 2900 som svarat på enkäten är positiva till införandet av ett vaccinationsprogram för äldre, och mer än hälften skulle vaccinera sig mot fler sjukdomar om det var billigare eller gratis. Det handlar också om information. Det är av största vikt att äldre får relevant information om fördelarna med att vaccinera sig. Det är ett uppdrag för Region Gävleborg som vi förutsätter att de tar på största allvar.

PRO och SPF Seniorerna anser att det ska införas ett vaccinationsprogram för äldre.

Ett vaccinationsprogram innehållande vaccin mot influensa, pneumokocker och

bältros skulle ge äldre bättre livskvalitet, ökad trygghet samt färre döds- och

sjukdomsfall. Då skulle också olikheterna mellan landstingen försvinna. Färre sjuka i förebyggbara sjukdomar innebär minskade kostnader för vård och omsorg och således en betydande samhällsvinst i form av att resurser kan frigöras inom

sjukvården. Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre måste genomföras så snart som möjligt. I väntan på ett nationellt program måste regioner och landsting göra sitt. Vaccinerna finns tillgängliga men i dag vaccineras alldeles för få. Det handlar om bättre information och tillgänglighet. Den uppmaningen skickar vi till hälso- och sjukvården… i Region Gävleborg och regionråd Hannah-Karin Linck.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Christina Rogestam

förbundsordförande SPF Seniorerna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons