Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kompetensutvecklingen är ingen krockkudde i resultaträkningen

Passande för årstiden pekar allt fler konjunkturprogonser på att näringslivet är på väg mot grön kvist.

Annons

Så även Unionens Branschbarometer, i vilken utsikterna för företagen inte varit lika optimistiska som nu sedan försommaren 2012. Efter ett par svaga år har trenden varit uppåtgående det senaste året och klubbarna ser nu behov av nyanställningar. Men hur ska företagen kunna behålla kompetensen om de missar att kompetensutveckla de redan anställda?

Nyligen kom Unionens senaste konjunkturprognos. Jämfört med vår höstprognos ser vi något mer positivt på utvecklingen under 2015. Prognosen stöds av Branschbarometern som är en mätning på hur knappt 500 Unionenklubbar på företag med sammanlagt drygt 400 000 anställda i Sverige bedömer sitt företags utsikter för det kommande halvåret. 

De positiva tongångarna tystnar dock när vi granskar bedömningarna av företagens investeringar i de anställdas kompetensutveckling.  Visserligen tror klubbarna på stigande kompetenssatsningar men det handlar om en svag ökning som i ljuset av de senaste årens neddragningar framstår som minst sagt otillräcklig.

Vårvintern har bjudit på flera påminnelser om att omvandling inte bara är något ständigt aktuellt i naturen utan även i näringslivet. Mest uppmärksammad i detta avseende har kanske telekombranschen varit med varsel på Sony Mobile, Ericsson och Blackberry. Men fenomenet går igen i hela näringslivet. I takt med förändrad konkurrens, ny teknik och ändrad efterfrågan behöver företagen utveckla sin verksamhet – det är inget nytt. Det nya är hastigheten i denna omvandling, som troligen kommer att öka än mer framöver när allt fler uppgifter kan utföras av datorer i digitaliseringens spår. Nyckeln för att företagen ska hänga med i förändringen är de anställdas kompetens. Att prioritera kompetensutveckling är nödvändigt både för företagens långsiktiga lönsamhet och för de anställdas trygghet och omställningsförmåga.

Unionens klubbföreträdare vittnar tyvärr om att många företag i stället verkar betrakta kompetensutveckling som en krockkudde i resultaträkningen. När marknadsutsikterna försämras får kompetenssatsningarna stryka på foten. Kortsiktig lönsamhet sätts framför långsiktig utvecklingskraft. Det borde vara tvärtom. När efterfrågan viker satsar framåtseende företag ännu mer på anställdas kompetens för att stå starkare när ekonomin åter skjuter gröna skott. Branschbarometern visar att för få företag i nuläget gör denna strategiskt viktiga prioritering.

Arbetsgivare har ansvar för att de anställda får tillgång och möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för en konkurrenskraftig verksamhet. Det skapar fler och bättre jobb som i sin tur gynnar den enskilde individen. Kompetens ger kraft och bidrar till ett positivt kretslopp i en spirande konjunktur.

Mia Aho Wahlberg

regionchef, Unionen Gävleborg

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons