Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lämna inte offren ensamma

FN:s världshälsoorganisation WHO har utlyst söndag 16 november till Trafikoffrens dag. Låt gärna tanken gå till de 3 536 personer i Gävleborgs län som de senaste tio åren skadats allvarligt i trafiken.

Annons

Vi uppmanar lagstiftarna att stärka rättskyddet för trafikskadade och ge alla rätt till ett juridiskt ombud.

Regeringen vill ge försäkringsbolagen hela det ekonomiska ansvaret för personskador i trafiken. Trafikförsäkringsutredningen utreder hur det ska gå till och rapport väntas till 15 juni nästa år. Att ansvaret blir tydligare är bra. I dag bollas trafikskadade mellan försäkringsbolag och försäkringskassa och ibland går flera år innan ersättning betalas ut. Med ett entydigt ansvar sjunker totalkostnaden för trafikskadorna samtidigt som de trafikskadade får en snabbare skadereglering och bättre rehabilitering. Det visar erfarenheter från Finland.

Men det är av yttersta vikt att de som skadas i trafiken inte hamnar i en situation där de står ensamma mot stora, starka försäkringsbolag, utan praktisk möjlighet att få sin sak prövad. Motororganisationen FMK och Riksförbundet för trafik-, olycksfalls- och polioskadade är oroade över de trafikskadades rättssäkerhet. Vi ser ett stort behov av att trafikförsäkringsreformen även omfattar ett system som garanterar rättsskyddet för den enskilde.

Den som skadas i trafiken kan i dag ha rätt till ersättning från socialförsäkringen, trafikförsäkringen, arbetsgivaren eller från annat håll. Han eller hon behöver juridisk hjälp för att ta till vara sin rätt.

Den kommande trafikförsäkringsreformen innebär en viss förenkling. Antalet aktörer blir en mindre när försäkringskassan faller bort. Men för att stärka den enskildes rättssäkerhet i personskadeärenden bör rätten till juridiskt biträde garanteras i lag.

Försäkringsbolagen har alla resurser till sitt förfogande. Den enskilde har i princip ingen ekonomisk garanti som ger honom möjlighet att låta någon oberoende utreda frågan för att kunna styrka sin sak.

Rätten till ett juridiskt ombud skulle medföra en ytterligare något höjd premie för alla. Men den kostnadsökningen är försvarbar.

Landets lagstiftare bör säkra den enskildes rättsskydd gent- emot försäkringsbolagen. Den som är ett offer för trafiken bör aldrig lämnas ensam och skyddslös.

Motororganisationen FMK

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons