Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt våra äldre slippa bli en siffra i dödsbrandsstatistiken!

Annons

Varje vecka brinner en pensionär upp i sitt eget hem. Det finns kunskap och teknik som kan rädda dem, men de måste tillämpas rör att vara till nytta. Brandskyddsröreningen menar att kommunerna bör ta hänsyn till brandskyddet vid biståndsbedömning och vid behov erbjuda rörstärkt brandskydd i form av individanpassade åtgärder. Antalet äldre ökar stadigt. Enligt SCB kommer det att fortsätta så över överskådlig tid samtidigt som trenden är att allt fler äldre bor kvar hemma. Gruppen äldre är redan kraftigt överrepresenterad i dödsbrandsstatistiken och Brandskyddsföreningen befarar att om man inte systematiskt sätter in åtgärder kommer allt fler äldre att omkomma i bränder. För att kunna klara sig i en brandsituation krävs antingen att branden släcks eller att man kan fly ifrån den. Varje år rycker räddningstjänsten ut på ungefår 6 000 bostadsbränder och man uppskattar att det inträffar minst lika många bränder till som aldrig kommer till räddningstjänstens kännedom. Det är ofta mindre bränder som antingen självslocknar eller släcks i ett tidigt skede. Men ponera att du inte kan släcka ens en liten brand och att du har svårt att röra dig. Då måste någon eller någonting annat rädda dig. I åldersgruppen 65-74 år har cirka 16 procent rörelsehinder enligt SCB:s undersökning om levnadsförhållanden. I åldersgruppen 75-84 år är siffran cirka 37 procent. En majoritet av dessa personer bor i vanliga bostäder utan särskilt brandskydd och är därmed ofta mycket utsatta i händelse av brand. För personer med svåra rörelsehinder räcker det inte med brandvarnare och handbrandsläckare om det börjar brinna. Likaså kan demens, andra sjukdomar och medicin kraftigt påverka en persons förmåga att hantera en brandsituation. Mot den bakgrunden måste det anses rimligt att man vid behov erbjuds förstärkt brandskydd på samma villkor som annan bostadsanpassning.

Individanpassat brandskydd behöver inte innebära stora kostsamma åtgärder. Relativt enkla tekniska hjälpmedel som spisvakt, brandvarnare med ljus· och vibrationssignal eller flarnskyddade sängkläder kan räcka. Andra hjälpmedel kan vara ett larm eller så kallad mobil sprinkler som kraftigt dämpar eller släcker en mindre brand. Man vet att de mobila sprinklers några kommuner låtit installera har räddat liv. Hemtjänst- och socialtjänstpersonal har ofta god kunskap om vilka individer i kommunen som har ett behov av förstärkt brandskydd. Räddningstjänsten har stor kunskap om brandrisker och åtgärder. Genom gott internt samarbete har kommunerna möjlighet att erbjuda ett bättre brandskydd för de mest utsatta. För att säkerställa kontinuitet och kvalitet i arbetet behövs det dock politiska beslut som slår fast att kommunen ska erbjuda individanpassat brandskydd. Det finns alltså goda möjligheter för kommunerna att minska antalet omkomna i bränder genom att erbjuda individanpassat brandskydd. Låt våra äldre slippa bli en siffra i

dödsbrandsstatistiken!

Torbjörn Wannqvist

Verksamhetsledare

Jürgen Lorenz

ordförande, BF Gävleborg

 

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons