Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer makt till Sandviken

Sverigedemokraterna är för ett samarbete mellan kommunerna när det är bygg och miljö men...

Annons

 Genom en sammanslagning av Samhällsbyggnadsnämnderna för Sandviken, Hofors och Ockelbo, förändras den politiska kartan i alla de aktuella kommunerna. De idag demokratiskt sammansatta nämnderna får en stark underrepresentation av demokratiskt valda partirepresentanter. När den politiska representationen minskar ökar naturligt tjänstemännens inflytande över nämnden och man får en toppstyrd nämnd i stället för en demokratiskt tillsatt.

Det kan också betraktas som ett kraftfullt svek mot de innevånare som röstade i det senaste valet. Ett resultat av ett val skall visa sig vid tillsättandet av ledamöter i kommunala nämnder. Annars kommer det naturligtvis att visa sig ett misstroende mot politiker som omformar verkligheten efter egna syften. Skall man genomföra förändringar av det här slaget skall det göras före ett val och inte alldeles i början av en ny mandatperiod.

Det normala förfarandet med kommunala nämnder måste vara att inte ta ifrån något mindre kommuners verksamhet och centralisera den till det något större Sandviken. Detta om de demokratiska brister som uppstår om detta genomförs.

Ett annat perspektiv är att detta strider mot den linje kommunen anger i vision 2025 och miljöpolicy. Ett miljöperspektiv måste finnas i varje beslut som fattas. SD har mycket svårt att se hur detta förslag skulle kunna rymmas inom följande beslut.

Politiskt beslut 2010

Införa certifierat miljöledningssystem enligt SS-EN ISO14001 i all kommunal verksamhet 2012-2014.

1 Systemet skall genomsyra hela kommunen som organisation nämnder och bolag.

2 Leda till att åtgärder inom miljöområdet genomförs där de bäst behövs och att kommunens medarbetare blir mer engagerade i miljöarbetet.

Dessutom anges i miljöledningssystemet kommunens stora miljöbelastningar till att på andra plats ange resor med personbilar.

Dessutom i vision 2025 första meningen I Sandviken är miljöfrågor viktiga.

Om nu någon tror att en sammanslagning minskar antalet resor med personbil så vill vi höra den argumentationen. Vi har inte räknat på hur omfattande den här trafiken kommer att bli. Men det väsentliga är att den här utpekade miljöaspekten kommer att kraftigt öka. Om man menar allvar med vad som uttrycks i visioner, policy och ledningssystem är det här ett utomordentligt dåligt förslag.

Vi menar att det här förslagets negativa följder väger mycket tyngre än dess eventuella positiva inslag.

Med detta kommer vi att yrka avslag på kommunfullmäktiges förslag till beslut under kommunfullmäktigesammanträdet 18 maj.  

 Kommunfullmäktigegruppen

Sverigedemokraterna Sandviken

genom Per Kihlgren

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons