Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till regeringens förslag gällande bygglov för asylboenden.

Annons

Regeringen tillsammans med Alliansen planerar för ytterligare en flyktingvåg till Sverige. För asylboende kommer det inte behövas bygglov, eller godkännande från grannarna och rätten att överklaga kommer också tas bort, om regeringens och Alliansens förslag blir verklighet. I stället för att rikta in sig på att stärka upp de undermåliga flyktinglägren i krisens närhet, som bland annat orsakat förra höstens höga antal asylsökande till Sverige, vill man skapa förutsättningar för Sverige att ta emot fler asylsökande genom att undanta en rad krav för bygglov enkom för asylboenden. Här vill regeringen genom sitt framlagda förslag bland annat kringgå kraven på att lyssna till allmänheten.

 

Lagen om att en byggnad ska smälta in i omgivningen och uppfylla vissa kvalitetskrav (4 kap. 2 § PBL) ska kunna kringgås genom regeringens förslag, varför nu rullande modulhus kan bli aktuella i ditt bostadsområde. Vidare vill man frångå vissa allmänna intressen (2 kap. PBL) respektive kravet att byggnaden inte får tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Konsekvenserna av förslaget från regeringen är många. Företag kan komma att hindras från att expandera med sin verksamhet av miljöskäl då boenden etablerats i området, förslaget innebär även att regeringen kringgår kraven på att lyssna till allmänheten. Detta kan leda till att byggnader som ska vara av tillfällig art kan ges tillstånd att finnas i upp till 15 år. Så med förslaget kan du som medborgare få en ny byggnad, asylboende i en befintlig lokal eller bostadshus i närheten av din bostad, utan att man tagit hänsyn till din åsikt eller där du givits möjlighet till att överklaga beslutet först.

 

Syftet med lagen är att möjliggöra asylboenden för ytterligare en asylvåg till Sverige, detta samtidigt som myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen av antalet asylsökande och regeringen själv har gjort bedömningen att ”situationen innebar ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet”. Trotts detta så vill regeringen tillsammans med Alliansen underlätta för mottagande av ett stort antal asylsökande i likhet med hösten 2015, då det kom 114 000 asylsökande under perioden september-december.

 

Vi säger nej till regeringens förslag till ändringar gällande bygglov för asylboenden. Fokus bör vara hur vi hjälper de 60 miljoner flyktingar som finns runt omkring i världen på bästa sätt, i stället för att hjälpa några få i Sverige och detta genom att kringgå allmänhetens intressen, försämra den långsiktiga samhällsplaneringen och skapa nya husvagnsparker i Sverige, likt de växt sig stora i USA. Är det här regeringens svar på bostadsbristen i Sverige? 28 juni ställer Roger Hedlund frågan till bostadsministern Peter Eriksson om regeringens förslag till undantag för bygglov i riksdagen.

Roger Hedlund (SD)

bostadspolitisk talesperson, civilutskottet

Mikael Eskilandersson (SD)

riksdagsledamot, civilutskottet

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons