Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är vi Sveriges fjärde bästa miljökommun - nu siktar vi mot toppen!

Annons

Gävle är den fjärde bästa miljökommunen i landet i magasinet Aktuell Hållbarhets senaste ranking. Det är jätteroligt att ett envetet och målinriktat miljöarbete och de satsningar vi gjort de senaste åren nu även visar sig i objektiva jämförelser med andra kommuner.

En framgångsfaktor av stor betydelse är den kraftsamling som påbörjades i samband med att vi beslutade att ta fram ett samlat miljöprogram för Gävle kommun 2010. Detta rödgröna initiativ skapade ett stort engagemang och en bred förankrad process inom kommunen, men även med föreningar och näringsliv. Det ledde fram till vårt ambitiösa miljöstrategiska program, som antogs 2013.

Med miljöstrategiska programmet har det blivit tydligt med miljömål, ansvarsfördelning, uppföljning och klargörande vilka resurser som behövs för att uppnå våra miljömål. Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet ledde arbetet med att ta fram en långsiktig plan med successivt ökade resurser för att nå miljömålen. Detta tillsammans med många starkt engagerade och kompetenta medarbetare avspeglar sig glädjande nu också i mätningar.

Samtidigt, även om det är roligt, är det inte viktigast att vara bäst utan ha insikt och förståelse för varför vi också måste satsa på miljö- och klimatfrågor. Framgångsrikt miljöavtal i Paris, historisk energiöverenskommelse i riksdagen med mål om 100 % förnybar elproduktion och regeringens initiativ om ett fossilfritt Sverige. Viktiga steg i rätt riktning, men för att nå målen krävs ett aktivt omställningsarbete av fler aktörer.

Miljöarbete kostar, men miljöarbete skapar också samhällsvinster. Allt fler har också insett att en grön omställning banar väg för nya affärsmöjligheter och ökad konkurrensförmåga. Som kommun har vi både ett stort ansvar och möjligheter att jobba strategiskt med miljöfrågor i samhällsplanering, men även direkt gentemot medborgare med bl a beteendeförändring för att minska vår miljöbelastning.

Vi rödgröna vill fortsätta prioritera miljöarbete i Gävle kommun. Tyvärr fick inte vår budget majoritet vid senaste kommunfullmäktige. Det innebär att en stor cykelsatsning för att öka andelen hållbara transporter uteblir. Det innebär att från vår sida ytterligare tillskjutna medel under 2017 och 2018 till vårt miljömålsarbete plockas bort i budgeten av den moderatledda alliansen.

Detta är i och för sig helt i linje med alliansens löften från 2015 då man skrev i sitt budgetförslag ”att åtgärder i miljöstrategiska programmet får komma till efter vad ekonomin tillåter. Något vi genomgående också sett följderna av i en rad beslut under 2016, där miljöfrågor blivit nedprioriterade eller ambitionsnivåerna har sänkts i alliansens förslag till beslut.

Vi kommer från miljöpartiet fortsätta bevaka och driva på för att nå våra miljömål. Gävle behöver många nya bostäder, om det är vi helt eniga. För oss är det dock viktigt att det sker med miljömässig och social hållbar hänsyn och ett mångfaldsamhälle.

Vi menar att det absolut är möjligt att nå bostadsmålen utan att bygga i parker och stadsnära grönområden eller på jordbruksmark. Gävle behöver en vägledande grönstrategi som visar värdefull natur som underlag inför framtagande av ny översiktsplan. Vi är glada att detta arbete nu görs efter beslut i kommunstyrelse trots motstånd från alliansen och i synnerhet av moderaternas ordförande, som ville vänta med ärendet till efter att vi har antagit en ny översiktsplan.

Vi måste stå upp för de miljömål vi antagit i Gävle kommun enligt Miljöstrategiska programmet och dra vårt strå till stacken för att uppnå nationella och internationella miljö- och klimatmål och överenskommelser. Vi vill vi överlämna en hållbar miljö till generationer framåt, då kan vi inte tappa tid och tempo i nutidens viktigaste fråga.

Roger Persson och Inger Schörling,

Miljöpartiet Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons