Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgen i Gävle ska vara den bästa i landet

/

Annons

För mig som ansvarig politiker och ordförande för Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun är det ett misslyckande när vi inte kan uppfylla värdighets-garantin mot de som vi ska stödja oavsett om det är händer i ett vårdföretag eller i kommunens vaksamheter.

Tyvärr har det under sommaren brustit i att ge den omvårdnad som är utlovad vid ett antal tillfällen. Människor har farit illa, vilket inte är acceptabelt och jag ser mycket allvarligt på det som har hänt. Jag kommer att göra allt som står i min makt att komma till rätta med de brister som finns.

För mig är bemanning den helt avgörande punkten för bra verksamhet. Personaltätheten på Gävles äldreboenden har under lång tid varit bland de lägsta i landet. Stora nedskärningar genomfördes 201112 främst på äldreboenden. Detta har fått negativa konsekvenser för de boende. Tid för det lilla samtalet eller det lilla extra ompysslande finns inte längre och personalen får en stressig arbetsmiljö.

Därför har Alliansen Gävle beslutat i budgeten till 2017 att från 2017 och framåt att nyanställa cirka 15 personer per år till omvårdnad Gävle. Inledningsvis kommer personal till demensavdelningarna att prioriteras, då dementa kräver mer personal för god omvårdnad. Rekryteringen av denna personal kommer att starta omgående. På sikt ska även bemanningen i hemtjänsten ökas så att mera tid hos den som har omvårdnad skapas. Detta ska ge mer tid till den som behöver omvårdnad, mindre stress för personalen, delade turer blir frivilligt på sikt och minder behov av vikarier under sommaren.

Det har varit mycket svårt att rekrytera vikarier till sommaren 2016. Omvårdnad Gävle har hela sommaren tvingats till att rekrytera nya vikarier vilket är ovanligt.

Det har varit svårt att få tag i personal med rätt kompetens. Att ge rätt omvårdnad på rätt sätt till de som behöver är komplicerat och därför ska introduktionen och utbildning av vikarier utvecklas ytterligare. Rekrytering av ny personal är en av de stora utmaningarna till detta viktiga jobb, att ge omvårdnad! Här vill jag särskilt titta på möjligheten att internutbilda personal, till undersköterska, till sjuksköterska med mera utöver vanlig kompetenshöjandeutbildning. Ökad bemanning kommer också att underlätta internutbildning.

En annan viktig förutsättning för bra omsorg är att det finns plats på äldreboenden. Gävle har under lång tid dragits med långa köer till äldreboenden som har skapat onödigt lidande hos många som fått vänta. Köer är nu borta genom att vårdföretag och kommunen har byggt nya äldreboenden. Det har varit igångsättningsproblem både i kommunen och hos vårdföretagen men att kön är borta och alla får plats och själva får välja vart de vill bo är oerhört positivt.

Det finns brister, ibland oacceptabla brister. Men efter alla mina samtal med de som får stöd, anhöriga och personal kan jag konstatera att de som jobbar inom omsorgen, i kommunen eller vårdföretag, gör ett fantastiskt jobb och jag är övertygad om att vi tillsammans ska komma tillrätta med de brister som tyvärr finns.

Min ambition är att i Gävle kommun ska stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar vara den bästa i landet.

Anders Jansson (M)

Omvårdnadsnämndens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons