Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

På barnens sida mot kortsiktiga beslut

Annons

Det är med stor oro vi följer utvecklingen i Gävle kommuns skolor. I vårt arbete på skolorna i Gävle möter vi dagligen skolpersonal, som tillsammans med föräldrar och elever, hittar nya lösningar för elever som inte mår bra i den vanliga skolsituationen. Det finns stor kompetens, fantasi och omtanke för att göra barns vardag i skolan så meningsfull som möjligt.

Men vi ser också att barns möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen ibland är beroende av en särskilt anpassad miljö som den vanliga skolan inte kan erbjuda. En del barn behöver mer än god kompetens och omtanke. Det kan handla om behovet av en mindre skola med betydligt färre elever och personal som är specialistutbildad; behovet av mycket styrd och anpassad undervisning med tydliga och avgränsade uppgifter som kan vara svårt eller omöjligt att tillgodose i en vanlig klass.

Det här är behov hos barn som också har rätt till en meningsfull och trygg skoldag.

Vår bild av skolan är att en begränsning av denna typ av insatser riskerar att försämra kvalitet och arbetsmiljö för personal, elever som inte står i behov av särskilda insatser och framförallt för de barn som faktiskt inte annars kan få det lagstiftaren har lovat dem.

Vi skulle hellre se att barn med särskilda behov tidigare får dessa tillgodosedda. Det finns fortfarande alltför många barn som får dåliga erfarenheter, blir stämplade, får en allt sämre självkänsla inom ramen för skoldagen. Det finns flera rapporter, bland annat från Barnombudsmannen som beskriver detta. Det måste därför vara upp till våra ansvarstagande beslutsfattare att motverka detta och inte tvärtom ge skolan sämre möjligheter att fullfölja sitt uppdrag till

alla

barn.

”Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har alla barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa samt till sjukvård och rehabilitering. Barns hälsa har på många sätt försämrats den senaste tioårsperioden. Depression, ätstörningar, allergi och astma är några av de hälsotillstånd och symtom som har ökat mest. Samma faktorer som påverkar hälsan påverkar också inlärningen. Skolhälsovården finns med i barnens dagliga tillvaro och därför finns en unik möjlighet att förebygga samt att tidigt behandla barns hälsoproblem. En förutsättning för att kunna leva upp till barnkonventionens krav är att det finns adekvata resurser inom skolhälsovården.

….I en undersökning som Barnombudsmannen har genomfört bland elever svarade 60 % att skolsköterskan borde vara oftare i skolan.”

(Lena Nyberg, Barnombudsman).

Vi vill på detta sätt ställa oss på barnens sida inför uppenbart kortsiktiga beslut om nedskärning av platser på resursskolor samt minskade resurser inom skolhälsovården och elevstödet.

Camilla Rekke, Magdalena Jovanovic och Johan Widell

socionomer inom socialtjänstens förebyggande arbete – Familjestöd i skolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons