Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker ska inte styra lärares arbete i detalj

Lärarnas arbetstider har debatterats i många år. I de senaste årens avtal har centrala parter försökt att hitta bra lösningar för att reglera arbetstiderna på ett nytt sätt.

Annons

 

Tidigare var ”usken” det vill säga undervisningsskyldigheten det enda som fanns reglerat. Undan för undan har alltmer reglerats och av lärares arbetstid är nu i snitt 35 timmar/vecka reglerad arbetstid, som arbetsgivaren förfogar över och 10,5 timmar/vecka är så kallad förtroendetid, som läraren själv styr över. Regleringen av undervisningen har nu tagits bort. Lärarnas arbetsbelastning har de senaste åren ökat, både undervisning och andra arbetsuppgifter.

I det senaste avtalet, som blev klart i januari 2008, lyckades de centrala parterna inte heller lösa arbetstidsfrågan. Parterna enades om att utreda frågan innan nästa avtalsrörelse. Resultatet ska presenteras i juni 2009.

Mot denna bakgrund är det förvånande att en av förvaltningens tjänstemän har tagit fram ett dokument Mål och riktlinjer angående lärares arbetstider.

Det första målet – Kvaliteten och måluppfyllelsen i skolorna ska öka – är självklart. Det är det alla i skolan arbetar för.

Det andra målet – Av den totala arbetstiden ska procenten tid, som pedagog tillbringar med elev, öka – är svårare att förstå. Varför?

Kommer detta att öka måluppfyllelsen? Nej, det är kvaliteten på undervisningen som ger resultat, inte tiden.

På uppdrag av barn- och ungdomsnämnden gjorde kommunens revisionskontor en utredning angående lärarnas arbetstider. Revisionsrapporten, som kom i september 2006, var mycket utförlig och visar tydligt på svårigheterna med att redovisa lärares hela arbetstid. Rapporten visar att usken (=undervisningsskyldigheten enligt gammal statlig reglering) fortfarande används som mått för att bestämma lärares undervisningstid. Vidare anges i rapporten att undervisningstiden varierar mellan 49 procent och 52 procent av den reglerade arbetstiden. En skola, som tillämpar samlad skoldag, ligger på 55 procent.

Men det finns annan tid än undervisning som lärare tillbringar med eleverna och som också omnämns i revisionsrapporten exempelvis rastvakt, pedagogisk lunch eller lunchvakt, mentorstid, utvecklingssamtal, samtal med elever, läxhjälp, elevårdskonferenser med mera. Denna tid är svårare att mäta men måste också räknas när man tittar på hur mycket tid en lärare tillbringar med eleverna.

I en årskurs 2 får man räkna med cirka 3 timmar/vecka bara till lunchen. Räknar vi rastvakterna blir det ytterligare 1–3 timmar/vecka beroende på hur stor skolan är och hur många lärare som kan dela på rastvaktandet. Räknar vi med detta kommer vi upp i cirka 65–75 procent av den reglerade tiden.

Så det finns en naturlig förklaring till att undervisningstiden är cirka 17,5–18 timmar/vecka för det är ungefär vad som ryms inom den reglerade arbetstiden.

Fler undervisningstimmar kräver mer planering och mer för- och efterarbete och då blir det för lite tid till allt annat som ingår i lärarens arbete.

Inom barn- och ungdom tillsattes en partssammansatt arbetsgrupp för att analysera de frågeställningar som lyftes fram i revisionskontorets rapport. Arbetsgruppens rapport kom i oktober 2007 och anger följande slutsats gällande arbetstiden:

Uppdragsdialogen är viktig. Den finns med både i det centrala och det lokala avtalet. Men uppdragsdialogen, som den beskrivs i Mål och riktlinjer för lärares arbetstid, stämmer inte med avtalen. Under rubriken riktlinjer talas om hur utgångspunkten för uppdragsdialogen ska vara behovsbild för högre måluppfyllelse och hur denna ska förändra organisation och lärares arbetstid.

Enligt både det centrala och lokala avtalet är uppdragsdialogen mycket mer än så. Den ska ge läraren ett individuellt inflytande i arbetet, klargöra de ansvarsområden som ligger i uppdraget, säkra en hälsosam arbetssituation, se till att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden, se till att arbetstiden disponeras rätt, balansera resurser mot uppdrag med mera.

Christina Gyllner, Lärarförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons