Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda den svenska mjölken

Sveriges mjölkbönder är utsatta för en tuff internationell konkurrens.

Annons

Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd och miljö, men dagens skatte- och regelsystem riskerar också att leda till att bönderna tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket endast leder till en ökad import av livsmedel med betydligt sämre djurvälfärd och miljöprofil.

Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för ett varierande kulturlandskap och mycket av vår biologiska mångfald. Öppna och levande landskap kan inte lagstiftas fram, det finns bara om det är lönsamt att bedriva jordbruk och hålla djur. Svensk mjölkproduktion kan inte heller sägas vara något särintresse. Varje mjölkgård som lägger ner sin verksamhet leder till att cirka 3-4 arbetstillfällen försvinner.

Regeringen har tagit fram en lista på 87 punkter för att underlätta för mjölkbranschen. Intentionen är god och initiativet bör inte avfärdas, men jag kan utan vidare säga att denna lista inte kommer rädda särskilt många mjölkproducenter. Mycket handlar om ökad skuldsättning, symboliska åtgärder och sådant som inte ens är regeringens ansvar.

 Vi i Sverigedemokraterna har, i kontrast till regeringen, tidigare lagt ett antal konkreta förslag på hur man kan förbättra böndernas situation. Det handlar bland annat om lägre skatt på drivmedel, sänkta avgifter för småföretagare, höjd djurvälfärdsersättning och ett rungande nej till höjd skatt på handelsgödsel och transporter.

 Situationen är dock så akut att vi inte kan luta oss tillbaka med dessa förslag. Därför har vi sammanställt ett programförslag, som finns att läsa på vår hemsida, med 44 punkter som innebär förbättringar på både kort och lång sikt. Allt i syfte för att stärka och rädda den svenska mjölkproduktionen.

 I vårt program föreslår vi bland annat förenklade regelverk och återinförd medfinansiering av avbytartjänsten. Vi vill också att all offentlig upphandling ska ställa krav på att livsmedel ska vara producerade i enlighet med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. För att stärka konkurrenskraften vill vi vidare avsätta mer resurser för utveckling, marknadsföring och kunskapshöjning.

 Vår lista må kanske vara kortare, men den är betydligt mer substantiell än regeringens.

För oss står det nämligen självklart att det behövs kraftiga och verkningsfulla åtgärder för att rädda den svenska mjölkbonden.

 

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons