Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsar för att bekämpa människohandeln

Annons

Människohandel är en ytterst allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Trots det är mellan 600 000 och 800 000 människor varje år offer för människohandel runt om i världen. I första hand är det kvinnor och flickor som faller offer för människohandel, men det förekommer även att pojkar och män blir utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Handeln med människor är tyvärr en lukrativ verksamhet. De som upprätthåller människohandel och prostitutionen gör det för att det finns en efterfrågan. Människohandelns orsaker är komplexa men har ofta gemensamma nämnare som fattigdom, brist på jämställdhet och arbetslöshet även om orsakerna till att personer blir utsatta för människohandel inte är exakt likadana överallt i världen.

Människohandeln är en av de grövsta organiserade brottsligheterna och kommer på tredje plats av organiserad brottslighet i världen, efter handel med narkotika och vapen.

Därför är det glädjande att alliansregeringen nu satsar rejält på att bekämpa denna handel. Totalt handlar det om drygt 210 miljoner kronor som fördelas på 36 olika åtgärder fram till år 2010 i regeringens förslag till handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Den moderna tekniken har lett till att de personer som bedriver handel med människor för sexuella ändamål kan organisera sin verksamhet i flera länder utan att själva befinna sig på plats.

Därför råder en bred internationell enighet om att människohandeln för sexuella ändamål är ett gränsöverskridande problem som måste bekämpas internationellt och i samverkan med andra länder. Arbetet med att bekämpa människohandeln handlar i grunden om att angripa problemet med fokus på de prostituerades utsatthet, oavsett kön. För att bekämpa människohandeln behövs det alltså olika insatsområden med fokus på den enskilda individen.

I regeringens handlingsplan ingår därför satsningar på ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad nationell och internationell samverkan och ökade kunskaper.

Handlingsplanen innehåller både skärpt lagstiftning, utökade polisiära befogenheter och förbättrade sociala insatser. Moderatkvinnorna hälsar den med stor tillfredställelse.

Det är viktigt med ett helhetsbegrepp för att bekämpa denna avskyvärda handel med människor. Handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål visar att regeringen tar frågan på yttersta allvar!

Magdalena Andersson,

ordförande Moderatkvinnorna

Ziita Eriksson,

ordförande Moderatkvinnorna Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons