Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Resorna till USA hjälper Gävleborgs patienter

Annons

Vilket ansvar har politiker när det gäller att ta tillvara invånarnas intressen och på bästa sätt

möjliggöra en väl fungerande hälso och sjukvård till rimliga kostnader?

De här frågorna har fått ett speciellt fokus efter den kritik som uttalats i insändare och

debattartiklar där antalet resor till Kaiser Permanente i San Fransisco kritiserats. Framför allt

har resornas kostnad och effektivitet ifrågasatts. Hälso och sjukvården är en viktig fråga i

regionen, i dag och i framtiden. Ansvaret är stort på regionens politiker att fatta de rätta

besluten. Till det krävs både insikt och kunskap. Efter att ha följt med på resan till San Fransisco i februari i år har Per Almberg (MP), ordinarie ledamot i hälso och sjukvårdsnämnden, positiva erfarenheter. De erfarenheterna delar han med övriga deltagare från alla partier utom Sjukvårdspartiet, som avstod från att resa. Vad är det då som är så fantastiskt med den verksamhet som bedrivs i Kaiser Permanentes regi? Hur kommer vården i vår region att förändras? Och behövs det att så många gör så många resor för att det hela ska fungera?

Vi i Miljöpartiet tycker att det är problematiskt med alla dessa flygresor. Men det går inga tåg till

San Fransisco från Sverige och vi tror att impulser utifrån är nödvändigt för framtidens

sjukvård. Det finns många olika delar inom hälso och sjukvården i Gävleborg som kan utvecklas,

exempelvis: I dag vittnar många patienter om att det är svårt att själva orka hålla reda på alla

kontakter med vården. Många känner sig vilsna när de besöker vårdinrättningar för att de inte

vet hur det går till. Personal kan ibland upplevas som grindvakt snarare än som dörröppnare.

Följande punkter är impulser som vi i Miljöpartiet tar med oss framåt: Det som utmärker verksamheten vid Kaiser Permanente är ett totalt fokus på patienten och patientens närmaste. När du söker vård kommer ett team att finnas runt dig. Allt kommer att fungera effektivt. Prover tas direkt, ofta samma dag. Om du har missat exempelvis mammografi ordnas en tid direkt åt dig. Provsvar får du lika snabbt som behandlande läkare. Du kommer att ha en mycket närmare kontakt med din läkare, via telefon eller kanske via mejl, där du kan ställa frågor och få svar direkt. Behöver du dietist eller fysioterapi finns kunskapen i teamet runt dig.

I Gävleborg kan det ta lång tid från första besök till behandling. Arbete pågår kring snabbare

vårdförlopp, till exempel inom cancervården. Det är bra, men arbetet behöver ske på flera fronter.

Kaiser Permanentes fokus på patienten gör att vårdförloppet i de flesta fall är snabbare.

I dag i Gävleborg bedrivs ett framgångsrikt arbete med vård på distans. Samtidigt finns många

problem med informationsöverföring. Det kan till exempel vara svårt att få röntgenbilder

skickade från en vårdenhet till en annan. Patienter upplever att det är de som måste berätta för

läkaren vilka andra vårdkontakter de haft och vad de har sagt.

När du kommer till din läkare hos Kaiser Permanente har den all information om dig tillgänglig

via ett väl fungerande it-system. Det här smidiga sättet att organisera vården gör att det behövs långt färre läkare, sjuksköterskor och övrig personal för att klara av att ge invånarna en kompetent vård. Det gör det enklare och smidigare för patienten. Och det gör att kostnaden för vården i framtiden blir hanterlig.

Många delar av Kaiser Permanentes verksamhet kan regionen ta med sig och genomföra. Det är

en hög målsättning att kunna erbjuda en tryggare och en mer anpassad vård.

Men varför måste så många i regionen åka till Kaiser Permanente i San Fransisco? Det har fått

stark kritik. Förklaringen är att för att ändra attityderna i en hel organisation behöver

förändringen komma från många håll. Därför håller vi med om att många personer behöver

delta i resorna. Det behövs en ”kritisk massa”, tillräckligt många människor med olika

erfarenheter, som har förstått och upplevt filosofin hos Kaiser Permanente och som är villiga att

arbeta för att förverkliga den i vardagen i Gävleborg.

Hittills har regionen gjort åtta resor med 118 personer. De sju resorna under 20142015

kostade 4 miljoner och finansierades med statliga medel via ”Utveckling av vårdvalssystem” och ”Vård av

mest sjuka äldre”. Resan under 2016 är inte färdigredovisad ännu. Den beräknas kosta ungefär

500 000 kronor och finansieras med centrala projektmedel. Inga medel har tagits ur driftsbudget.

Ytterligare två resor planeras under 2016. Vi i Miljöpartiet anser att dessa resor främjar den kulturförändring som krävs för att Gävleborgs invånare ska ha tillgång till en bra vård i framtiden.

Per Almberg (MP)

ordinarie i hälso och sjukvårdsnämnden

Kerstin Monk (MP)

ersättare i hälso och sjukvårdsnämnden

Karin Jansson (MP)

ledamot i regionstyrelsen för Miljöpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons