Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sans och balans krävs i skogsdebatten

Redan i regeringsförklaringen underströk den nya regeringen hur viktigt det är att skogsbruket tar ett stort miljöansvar.

Annons

Skogen är en viktig resurs vars värden sträcker sig långt bortom de snävt ekonomiska. Att värna skogen för framtida generationer kommer därför att vara en viktig fråga för den rödgröna samarbetsregeringen.

Samtidigt är det viktigt att inte i onödan svartmåla verkligheten. Svenska skogsägare tar redan idag ett stort miljöansvar. Tillsammans har de frivilligt avsatt drygt en miljon hektar produktiv skogsmark till naturvård. Det motsvarar ett värde av mer än 30 miljarder som på så sätt inte belastar statskassan utan som istället kan användas till andra angelägna ändamål.

Naturligtvis ska Sveaskog, som det statliga skogsföretag de är, ha ett särskilt ansvar och man kan konstatera att Sveaskog har höga naturvårdsambitioner.

Sveaskog har till exempel valt att använda 20 procent av den produktiva skogen till naturvård. De arbetar både med ekoparker och naturvårdskogar samt lämnad hänsyn vid avverkningar.

Genom att ställa skogsindustrin i negativ dager och inte bejaka de stora insatser som skogsbruket gör på frivillig basis, riskerar därför miljöorganisationernas lovvärda och viktiga ambitioner att bli det bästas fiende. De riskerar att göra sig själva en otjänst.

Vi Socialdemokrater har alltid haft en positiv inställning till det svenska skogsbruket. Den svenska skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar. Skogsbruket och skogsindustrin är modernäringar för vårt land och har stor betydelse för tillväxten och sysselsättningen i stora delar av landet.

Samtidigt har skogsbranschens kritiker en viktig poäng. Det som skogsbruket gör på frivillig basis är bra, men det som är bra kan alltid bli bättre. Miljöorganisationerna sitter på viktig kunskap som borde kunna utnyttjas mer. Alla skulle tjäna på en närmare och intensifierad dialog mellan miljörörelsen och skogsföretagen. Här borde Sveaskog, som ju sköter folkets skog, vara ett föredöme för resten av branschen.

Skogen är en förnybar resurs och en stor tillgång för Sverige. Låt oss gemensamt fundera på hur vi kan utnyttja den, använda den – i ett perspektiv där den biologiska mångfalden bevaras.

I ett hållbart samhälle behövs alla dessa värden.  Om alla inblandade – skogsföretagen likaväl som miljörörelsen – tar sitt gemensamma ansvar och väljer dialog framför konfrontation, är förutsättningarna att lyckas mycket bättre.

 

Isak From (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons