Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukförsäkringsreformen liknar LO:s eget förslag

Annons

Före sommaren drev LO en kampanj om den nya sjukförsäkringsreformen som trädde i kraft 1 juli. Kampanjen var ett nytt lågvattenmärke i svensk debatt. Med annonser i olika dagstidningar och brev till våra grannar utpekades vi som de sjukas största fiende. Budskapet från LO var dessutom kombinerat med osaklig information om reformen. Kampanjmetoden som kallas negative campaigning är hämtad från USA och innebär att man smutskastar sina motståndare i stället för att visa var man själv står. LO:s tilltag är särskilt upp- seendeväckande med tanke på att reformen stämmer väl överens med dess egna slutsatser i rapporten Sjukas rätt till stöd. Där finns förslag som mycket väl skulle kunna vara embryot till alliansens reform. Vi ger nedan några citat ur rapporten med våra kommentarer.

”En tidsgräns, kombinerat med ett starkare anställningsskydd under motsvarande period, kan bidra till att minska utslagningen från arbetslivet. Den skulle tydligt markera en period inom vilken den sjukskrivne i trygghet ges tid att reparera sin hälsa, och får hjälp att hitta den bästa vägen tillbaka till arbete.”

Vi i alliansen har infört en skyddad tid i sjukpenningen. Arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden tidigast efter sex månader och senast efter tolv månader. Vi har också ersatt den så kallade sjustegsmodellen med preciserade tidsgränser för olika moment.

”Ambitionen bör vara att sjukskrivna som behöver hjälp inom ramen för arbetsmarknadspolitiken ska få det så tidigt som möjligt.”

Den grundinställningen delas av alliansen och den anställde kan från och med månad tre söka arbete med sjukpenning och få stöd av Arbetsförmedlingen. En ny lag om rätt till ledighet för att prova ett nytt arbete införs.

”I de fall där det kan konstateras att arbets- givaren inte uppfyllt kraven om stöd till omställning/rehabilitering vid den begränsade sjukpenningens slut är det rimligt att införa en slags sanktion. Här föreslås en återupptagen sjuklön.”

Även här stämmer de nya reglerna med LO:s förslag. Om arbetsgivaren inte uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar blir konsekvensen, precis som LO föreslagit, att arbetsgivarens ansvar för att betala ut lön kvarstår trots att individen inte är redo för att återgå i arbete.

”Det ligger i allas intresse att endast de som verkligen inte har arbetsförmåga beviljas full sjuk- eller aktivitetsersättning. Ökad kontroll – om den är rätt utformad – kan därmed leda till något gott.”

Nu ersätts den tidsbegränsade förtidspensionen med en förlängd sjukpenning som ger högre ersättning (75 procent jämfört med 64 procent). Samtidigt görs porten till förtidspension smalare och en tidsgräns för sjukpenning införs vid 30 månader. Därefter blir arbetsmarknadspolitiska åtgärder aktuella för personer som inte har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga (kriteriet för att beviljas förtidspension).

Detta är bara några axplock som borde få reformens belackare inom LO att tänka om. I stället för att lägga 1,5 miljoner kronor av medlemmarnas pengar på att smutskasta oss, vore det bättre med en konstruktiv debatt där LO också erkänner att de förordat stora delar av de nya sjukförsäkringsreglerna.

Det har funnits en bred enighet hos fack, arbetsgivare och politiska organisationer att den gamla sjukförsäkringen inte fungerat. Alliansen har skapat en ny försäkring där vi fortsatt har en av världens mest generösa ersättningsnivåer, men med tydligare regler för när och hur den som är sjuk ska få hjälp och med bättre möjligheter att pröva på nytt arbete för sjukskrivna och förtidspensionerade. Detta kombinerar vi med en kraftig satsning på rehabilitering.

Vi avsätter 3,4 miljarder, vilket kan jämföras med de 90 miljarder som socialdemokraterna satsade under sitt sista regeringsår. På så sätt ersätter vi socialdemokraternas passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder och skapar en kortare väg till ett friskare liv. Detta framkommer tyvärr alltför sällan i debatten.

Elisabeth Svantesson,

riksdagsledamot, m

Tomas Tobé,

riksdagsledamot, m

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons