Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogspolitik på riktigt

Annons

SVAR TILL: Thomas Tidholm och Viktor Säfve, Skydda skogen

Tidholm och Säfve ifrån Skydda skogen, fortsätter envist sitt värv för att skydda skogen ifrån allt och alla. Skogen verkar enligt dem mest bestå av ändlösa hyggen, monstermaskiner och granplantager.

Jag får erkänna att deras svartmålning av det svenska skogsbruket inte verkar sakna fantasi, men med tanke på den föreställningsvärlden Tidholm och Säfve så tydligt uppvisar, så framstår min och mitt partis syn på det svenska skogsbruket betydligt mer jordnära och verklighetsanpassat.

Om utdöendet av skogslevande arter beror på det moderna skogsbruket, skulle detta avspeglas i ett ökat antal utdöda skogs-levande arter från 1950 och fram till i dag. Men av de 74 i Sverige utdöda skogs-levande arterna, dog 55 ut före 1950. Återstående 19 arter (varav sju arter är knutna till ädellövträd) har dött ut efter införandet av modernt trakthyggesbruk.

Om modernt skogsbruk är anledningen till utdöendet, borde det vara mycket lågt på 1950-talet och därefter ökande. Men ingen art har registrerats som utdöd efter 1990-talet och trenden är fallande sedan 1950-talet. Det kan därför konstateras att det helt enkelt inte pågår något utdöende av svenska barrskogslevande arter.

Skogsstyrelsens statistik förtäljer att det finns ungefär 7 procent formellt skyddad skog, cirka 4 procent frivilliga avsättningar och över 14 procent improduktiv skogsmark (som skyddas av SVL 13a §). Till det tillkommer den generella hänsynen på cirka 6 procent av skogsmarken.

Summa 31 procent av skogsmarken kan därför anses vara undantagna ifrån skogsbruk genom diverse skogliga skydds- och naturvårdsåtgärder.

När det gäller beslutet i japanska Nagoya 2010 om en global strategisk plan för biologisk mångfald till 2020, så nämner beslutet definitivt inte produktiv skog. Enligt de flesta initierade bedömare uppfyller vi därför i dag redan detta delmål.

Det är rätt att skogen växer, faktisk är det så att vi aldrig historiskt sett har haft så mycket skog som nu i landet. Flertalet indikatorer för naturvården visar tydliga positiva trender sedan mer än 20 år tillbaka. Det kan nämnas att till exempel både hård död ved och arealen av lövskog och gammelskog ökar. Vi i Sverigedemokraterna anser att det svenska skogsbruket redan i dag bedrivs ansvarsfullt.

Därför ser vi med oro på hur regeringen säger sig vilja undanta ytterligare enorma arealer produktiv skogsmark, upp till en och en halv miljon hektar till en kostnad på kanske 100 miljarder kronor.

Vår skogspolitik bygger i stället på ett långsiktigt skogsbruk baserad både på god skogsproduktion och skoglig naturhänsyn.

Det är sådant som kallas skogspolitik. På riktigt.

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons