Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan har ansvar att stoppa kränkningar

Annons

På väg ut ur skolan passerar en grupp tonårsflickor en klunga högstadiepojkar, som börjar ropa ”djävla horor” efter dem. Flickorna får syn på en i skolans personal och beklagar sig. Den vuxnes svar blir: ”Det är väl inget att bry sig om. För övrigt så provocerar ni dem ju själva.”

En lärare blir irriterad på några elever med mörkt hår och säger till dem: ”Är ni dumma i huvudet eller fattar ni inte svenska?”

Det här är två exempel på kränkningar på högstadiet i Sandviken. Sedan 2006 finns en ny lag mot alla former av kränkning och trakasserier samt mot diskriminering av barn och elever på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Alla vuxna i skolsamhället har skyldighet att agera och alla skolor måste ha en likabehandlingsplan. Eleverna i de två exemplen har rätt att få stöd från de vuxna i skolan som måste göra aktiva ingripande för att få stopp på kränkningarna. Om eleverna inte får stöd, kan de vända sig till Barn- och elevombudet (BEO) på Skolinspektionen i Stockholm.

På Barnkonventions- dagen 20 november besökte landets BEO – Lars Arrhenius – Sandviken för att föreläsa om den nya lagen grundad på Konventionen om barnets rättigheter. BEO förtydligade att hans uppgift är att kartlägga och utreda fall av kränkningar, medan fall med diskriminering sköts av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Han framhöll att alla former av kränkande behandling som fysiska slag och knuffar, verbala hot, svordomar och öknamn, psykosocial utfrysning, texter och bilder till exempel på nätet eller via sms och msn måste beivras av de vuxna i skolan.

Av anmälda fall till BEO rör en tredjedel vuxnas kränkningar av barn. Elever behöver få kännedom om att de ska vända sig till en vuxen i skolan som de har förtroende för och berätta om vad de blivit utsatta för. Om ingen lyssnar och tar kränkningen på allvar, ska de kontakta BEO och berätta vad som hänt via e-post eller telefon.

När BEO Lars Arrhenius får in en anmälan från en elev görs en utredning om skolan har arbetat med förebyggande verksamhet och har gjort avsevärda insatser för att få stopp på kränkningen. Om skolan inser att insatserna varit otillräckliga, kan det bli en förlikning med skadestånd till den kränkta eleven. I annat fall går fallet till domstol och BEO företräder barnet. Det är huvudman som åtalas, det vill säga i de flesta fall kommunen. Sedan lagen trädde i kraft 1 april 2006 har det kommit in 1 000 anmälningar och 24 fall har tagits upp i rätten och i några fall lett till stora skadestånd.

Fjorton högstadieelever medverkade på Barnkonventionsdagen – elva av dem genom att framföra två belysande klassrumsscener om betydelsen av engagerade lärare. I den efterföljande kartläggningen av tillståndet på Sandvikens högstadieskolor var politiker och representanter för lärare, rektorer och elever överens om att välutbildade, duktiga och engagerade lärare har avgörande betydelse för elevers välbefinnande och studieintresse. Lärartätheten är viktig och hos flera i panelen fanns en stor oro för vilka konsekvenser personalned- skärningar kan få för studiero och skolklimat.

På Hedängsskolan i Storvik, pågår ett aktivt förebyggande arbete mot kränkning med särskilda killgrupper för att bearbeta macho-kulturen och specialpedagogisk handledning av lärare för att höja lärarkompetensen. Hedängsskolan har en välutvecklad likabehandlingsplan som tillkommit i ett samarbete med alla berörda parter, det vill säga också med elever och föräldrar aktiverade. Planen innehåller i enlighet med BEO:s rekommendationer: en vision, kartläggning och nulägesanalys, tydliga mål, åtgärder vid akuta situationer och uppföljning med ansvarsfördelning.

Trots att mycket av det som framkom i panelsamtalet andades tillförsikt, finns det hos oss i nätverket Barnkedjan en oroande känsla av att Sandvikens högstadieskola är i gungning. Med ytterligare nedskärningar försämras skolmiljön. Alltför stora skolenheter medför svårigheter att garantera att alla barn får sina rättigheter i skolan tillgodosedda. Många elever sammanförda i överfulla skolor ökar risken för att kränkningar inte uppmärksammas av stressade vuxna.

Barnkedjan i Sandviken

Anita GrünbaumMonika Hansson

Sigbrit NordvallPer Åslund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons