Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stäng inte in framtiden

Annons

I dessa dagar påbörjar Vägverket arbetet med att bygga bron över Dellenbanan vid Hudiksvall.

På grund av ointresse och bristande framförhållning ställde varken Hudiksvalls kommun eller Banverket något krav på att Vägverket skulle se till att bron byggdes med en sådan höjd att tåg i framtiden kan passera under vägen. Det hade annars varit Vägverkets skyldighet att se till att en framtida trafik varit möjlig.

I dessa dagar planerar Hudiksvalls kommun också för ett industriområde på andra sidan vägen.

Den nya motorvägen skär för all framtid av möjligheten att förse området med ett industrispår. Inte bara framtidens miljöansvar utan också dagens krav gör ett sådant industriområde omodernt redan innan det byggts.

Hudiksvalls kommun har i remissvaret på min utredning om en framtida turistjärnväg sagt att man är beredd att hålla bansträckningen öppen som kommunikationskorridor. Kommunen har bidragit med 30 miljoner kronor för att få full motorvägsstandard på en del av vägen.

Vägverket har angivit att merkostnaden för att göra det möjligt att i framtiden sänka banvallen så att trafik kan återupptas är 2,5 miljoner kronor. Summan är i sammanhanget, jämfört med hela motorvägsbygget, således begränsad. Länsstyrelsen har ställt i utsikt ett finansieringsbidrag på 0,5 miljoner kronor, Region Gävleborg har nämnt summan 1 miljon kronor.

Det vore en skandal av stora mått om inte ett projekt nu kunde sys ihop där dessa offentliga medel kunde utgöra underlag för att få resterande finansiering via EU.

Nu krävs följande:

Kommunen måste snabbt ge Vägverk och Länsstyrelse besked om att det är önskvärt att en passage ordnas. Jag utgår ifrån att kommunalrådet Thoresen anser att så är fallet, även om kommunen inte vill delta i finansieringen. Det har väl inte gått prestige i detta ärende?

Någon, förslagsvis länsstyrelsen, tar initiativ till ett EU-projekt och ser till att en ansökan om EU-medel lämnas

Jag förutsätter vidare att Vägverket mot bakgrund av en sådan finansieringsplan i samråd med Länsstyrelsen Gävleborg som ju har ansvaret att samordna statens aktiviteter i länet beslutar att bygga bron över Dellenbanan så att framtida trafik med el-lok möjliggörs.

Det vore en stor administrativ och politisk skandal om Vägverket nu för lång tid stänger en kommunikationskorridor av stor betydelse för kommun och region. Det är besynnerligt att inte ansvariga kommun- och regionpolitiker reagerar. Redan i dag och än mer i framtiden faller domen hård över dem som underlåter att agera.

Jan Rydh

före detta landshövding,

utredare av bland annat Dellenbanan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons