Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora möjligheter att minska nötköttets klimatpåverkan

Annons

Kornas påverkan på klimatet har debatterats flitigt under den senaste tiden. Samtidigt har idisslarnas unika bidrag till det öppna landskapet och den biologiska mångfalden kommit i skymundan.

Vi bönder är djupt oroade över växthuseffektens konsekvenser. Inte minst för att vi ser dem direkt i vår vardag och i våra företag när klimatet blir våtare, varmare och vildare.

Därför är vi angelägna om att göra vårt bästa för att bromsa växthuseffekten. Vi vill och kan bidra med förnybara energikällor. Bioenergin står redan i dag för 30 procent av den svenska energianvändningen men har en betydligt större potential. Det är vår fulla övertygelse att jorden och skogen är resurser som behöver nyttjas än mer i ett hållbart samhälle.

Vi bönder vill också se över och minska våra egna utsläpp, därför har vi avgett ett klimatlöfte med förslag på åtgärder som kan minimera de gröna näringarnas utsläpp med cirka en fjärdedel under de närmaste 10–15 åren.

Här ingår också kossans bidrag till växthuseffekten. Forskning visar att ju kortare uppfödningstid en idisslare har desto mindre metan hinner hon släppa ut. Våra svenska djur växer snabbt tack vare deras goda hälsotillstånd och att de har god tillgång till bra foder och vatten. Utsläppen per producerat kilo nötkött blir då lägre än vid produktion under sämre förutsättningar och där djuren växer långsammare.

Därför fortsätter vi bönder att sträva efter att ytterligare förbättra våra djurs välmående, för att de ska växa än bättre och producera än mer mjölk.

Andra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser är att ta tillvara djurens gödsel – en utmärkt produkt för att producera biogas – samt öka andelen närproducerat proteinrikt foder.

Det finns stora möjligheter att minska nötköttets klimatpåverkan. Vi bönder vill ligga i framkant och erbjuda kött med så låg klimatpåverkan som möjligt därför att vi vet att konsumenten efterfrågar detta.

Samtidigt får vi inte glömma att kossan ut- över att ge högvärdiga livsmedel som mjölk och kött också bidrar till öppna landskap, en biologisk mångfald och ett rikt kulturlandskap. Betande kossor i våra sommarhagar uppskattas därför av långt fler än oss bönder.

Under de senaste 80 åren har dessutom antalet kor i Sverige minskat från 1,9 miljoner till dagens 500 000 kor medan antalet bilar har flerdubblats från 29 000 till 4,2 miljoner.

Trafiken fortsätter att öka och antalet kor fortsätter att minska. Kossans klimatpåverkan ska tas på största allvar. Men det är fel att lägga den stora skulden på korna, när vi alla vet att det är vårt omfattande oljeberoende som i grunden skapat den växthuseffekt som vi alla nu måste hjälpas åt att häva.

Lars-Göran Pettersson, regionordförande

Jan Thorén, LRF förbundsordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons