Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sund konkurrens främjar bredbandsutbyggnaden i Gävlebor g

Annons

Nyligen släppte Post- och telestyrelsen sin årliga statistik om bredbandsutbyggnaden i Sverige. Den visar att nästan 42 procent av hushållen i Gävleborg fortfarande saknar tillgång till fiberbredband. Av dessa ligger en betydande andel på landsbygden. Svenska Stadsnätsföreningen anser att regeringen i sitt arbete med att uppdatera bredbandsstrategin bör höja målet till att omfatta Sveriges alla hushåll oavsett var de ligger.

Det är därför glädjande att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom denna målsättning enligt det betänkande som landsbygdskommittén nu lämnat till regeringen. Det är också en viktig signal till IT-minister Mehmet Kaplan (MP) att höja det nuvarande bredbandsmålet, som säger att 90 procent av hushållen ska ha snabbt bredband senast 2020.

Vi delar kommitténs bedömning att det kommer krävas statlig medfinansiering för att lyckas med utbyggnaden. Det som inte nämns i betänkandet är att det även finns åtgärder som kan främja bredbandsutbyggnaden utan att statsbudgeten belastas.

Den viktigaste åtgärden handlar om att kommunägda stadsnät, för att främja en sund konkurrenssituation, bör undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen. Den innebär att kommunerna i dag inte tillåts att bygga bredband utanför den egna kommungränsen. Det är ett tydligt exempel på hur lagstiftningen hämmar utbyggnaden och skapa onödiga merkostnader.

En nyligen publicerad rapport från OECD pekar på flera fördelar med starka offentligägda stadsnät. Enligt rapporten är det just tack vare konkurrensen från kommunägda aktörer som Sverige i dag är ett av världens bästa länder på bredbandsutbyggnad, med de lägsta priserna för konsumenterna.

Landsbygdskommittén konstaterar att bredbandsutbyggnaden är viktig för att hela landet ska leva. Det är därför avgörande att vi säkerställer en sund konkurrens på marknaden, så att Sverige kan fortsätta att vara ett av världens bästa länder på bredband och så att alla hushåll i Gävleborg kan tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons