Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige som skogsnation

Annons

SVAR TILL: Anders Forsberg (SD) och föreningen Skydda skogen

I ett pågående replikskifte mellan bland andra Anders Forsberg (SD) och föreningen Skydda Skogen förekommer ett flertal skiftande uppfattningar av andelen skyddad skog i Sverige. Det är tydligt att begreppet ”skyddad skog” och vad som ryms inom det uppfattas och tolkas mycket olika i debatten. Bland annat sägs att Skogsstyrelsens siffror visar att runt 31 procent av den svenska skogen skyddas idag.

Denna uppgift bygger på att de arealer med skogsmark som på olika sätt undantas från skogsbruk läggs ihop och kallas för skyddad skog. Genom att göra så ger man en förenklad och svårbedömd bild. Olika sätt att undanta skog från skogsbruk fungerar på olika sätt och under olika lång tid. Det gäller alltifrån formellt skyddad skog som naturreservat och biotopskyddsområden till frivilliga avsättningar, trädgrupper som lämnas vid avverkning och icke produktiv skogsmark på exempelvis myrar och berghällar (så kallade impediment). Samtliga åtgärder har sina specifika fördelar och brister som bör vägas mot varandra.

Det viktigaste är de effekter som sammantaget uppnås för den biologiska mångfalden och huruvida de fastlagda mål som finns idag nås. I den senaste fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterar Skogsstyrelsen att det finns en positiv utveckling av miljöarbetet i skogen, men att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte kommer att nås med nu beslutade styrmedel och åtgärder.

Skogsstyrelsen vill också betona att hur mycket skog som ska skyddas för att nå de fastställda målen är en politisk fråga som avgörs av Sveriges riksdag och regering. Skogsstyrelsens roll är att tillsammans med verksamhetsutövarna i skogen arbeta för att målen nås och att följa upp hur det går.

Monika Stridsman

generaldirektör, Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons