Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tappa inte bort hbtq-frågorna för att Pride-säsongen är över

Annons

Vintern står för dörren och den långa rad av Pride-firanden som brett ut sig till fler och fler städer och kommuner i Sverige har tagit paus till nästa år. Pride-firande spelar naturligtvis roll för att sätta strålkastarljuset på hbt-frågor och på hbtq-personers livssituation runt om i Sverige. Men det finns en risk att perspektiven försvinner när paraden är över.

 Det är därför viktigt att lokalt fortsätta jobba med hbtq-frågorna även i andra sammanhang. Alla kan göra något för att förbättringsarbetet ska fortsätta. Öppna Moderater vill gärna lyfta några perspektiv som vi ser som viktiga för det lokala hbtq-arbetet i kommuner. Det ryms inom det så kallade hbtq-lyft som vi moderater lanserade 2014. Hbtq-lyftet handlar om att öka kunskap och kompetens om hbtq-personers situation och skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det innebär att vara tydlig med att se varje människa, varje individ, och skapa möj-ligheter för dem att leva sina liv på egna villkor. Det handlar om att motverka invanda mönster och normer.

Frågor om hbtq-personers hälsa, förutsättningarna för mer öppna arbetsplatser, ett stärkt hbtq-perspektiv inom civilsamhället och föreningslivet samt att motverka våld i nära relationer bör särskilt prioriteras. Till exempel kan det vara rimligt att ställa tydligare krav på idrottsrörelsen och föreningslivet i samband med beviljande av bidrag från offentliga medel. För att få bidrag behöver det tydligt visas att förening-ar aktivt arbetar mot alla diskrimineringsgrunder och att det följs upp för rätt till fortsatta bidrag.

Vad gäller arbetet mot våld i nära relationer är det avgörande att även perspektivet om samkönade par tas in i det preventiva arbetet såväl som i arbetet med att skydda dem som utsatts. Ett stärkt hbtq-perspektiv är väldigt viktigt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt då sexuell läggning ofta kan vara en anledning till att någon utsätts för detta.

Alla som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, har rätt till skydd och stöd. Därför är det viktigt att socialtjänsten och skyddade boenden inte utgår från heteronor-mativa mönster och att hbtq-kompetens stärks inom dessa verksamheter. Exempelvis kan fler skyddade boenden göras könsneutrala. Det är även tydligt att det behövs mer kunskap om våld i samkönade relationer, relationsvåld riktat mot transpersoner och hedersrelaterat våld som sker på grund av sexuell läggning.

Fredrik Saweståhl

förbundsordförande

Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons