Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården i Gävleborg håller hög kvalitet

Annons

Landstinget Gävleborgs främsta uppgift är att ge våra medborgare en god vård och ett värdigt bemötande. Vi jobbar ständigt och jämt med att förbättra oss.

Med anledning av den senaste tidens artiklar om patienters upplevelser inom sjukvården, vill vi tydliggöra att vi alltid tar klagomål och anmälningar på allvar. Detta eftersom det är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

När patienter och anhöriga tycker att vi misslyckats tar vi självklart till oss av kritiken. Vi vill veta vad vi gör fel så att vi kan bli bättre. Är man missnöjd med oss är man välkommen att höra av sig till personalen på den avdelning man vårdats, eller till patientnämnden.

När klagomål kommer in gör vi en avvikelserapport där händelsen beskrivs tillsammans med åtgärder och uppföljning. Om en patient har kommit till allvarlig skada eller kunde ha kommit till allvarlig skada gör vi en händelseanalys som mynnar ut i förslag till konkreta åtgärder till en förbättrad patientsäkerhet.

När en patient väljer att göra en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) eller patientnämnden startar vi alltid en utredning för att se om vi har begått några fel.

Det är nödvändigt för oss att utreda misstag som begås inom vården. Därför uppmuntrar vi också våra anställda att anmäla eventuella misstag och felbehandlingar.

Alla misstänkta fel ska bedömas och i vissa fall leder det också till att sjukvården gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen som gör en opartisk utredning. Syftet är att vården ska lära av sina misstag och att de drabbade patienterna och anhöriga kan få klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Sedan 2006 gör årligen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Socialstyrelsen öppna jämförelser mellan Sveriges landsting och här finns viktiga indikationer på vad vi är bra på men också vad vi behöver arbeta mera med.

2006 föll strokesjukvården ut som ett område där vi kan bli bättre. Därför pågår sedan två år tillbaka arbetet med att förbättra det akuta omhändertagandet i strokevården, förbättra rehabiliteringen och förebygga nya strokeanfall.

De öppna jämförelserna visar också att Landstinget Gävleborg är bra inom flera områden. Till exempel är möjligheten att få träffa en läkare redan samma dag som man tar kontakt med vården större i Gävleborg än i övriga riket.

Även andra undersökningar visar att det finns positiva saker med vården i Gävleborg. Nyligen publicerade SKL en undersökning som visar att primärvården i Landstinget Gävleborg har bäst telefontillgänglighet i hela landet. Vi är ett av fyra landsting som kan visa pågående förbättringar när det gäller tillgänglighet för behandlingar och sjukvårdsbesök mellan mars 2007 och mars 2008.

Befolkningsundersökningen Vårdbarometern för 2007 visar att de flesta som är i kontakt med sjukvården är nöjda. När gävleborgarna ska ge ett sammanfattande betyg på vården ger 80 procent sjukvårdsbesöket högsta eller näst högsta betyg.

Vården i Landstinget Gävleborg håller generellt en hög kvalitet!

Vi har engagerade och kunniga medarbetare som varje dag gör stor nytta för våra patienter. Vi kan givetvis bli bättre och därför är diskussioner kring bemötande och attityder viktiga och prioriterade. Att förbättra vården är ett ständigt pågående arbete och vi jobbar långsiktigt med målet att inom några år ha en av landets bästa sjukvård.

Svante Lönnbark

landstingsdirektör

Gunnar Jansson, Berit Fredricsson, Christina Wassberg, Kjell Norman och Roger O Nilsson

divisionschefer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons