Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdköer handlar inte om resursbrist

Annons

Sverige har en vård av hög kvalitet. Vi har välutbildade och skickliga medarbetare. Vår medicinska forskning ligger långt framme. Läkemedels- och de sjukvårdstekniska branscherna tillhör de bästa i världen. På en punkt är vården dock allt för dålig. För många är kön till vårdpersonal och behandling oacceptabelt lång.

Sedan många år tillbaka har regeringen varit överens med landstingen om en vårdgaranti. En patient ska kunna komma i kontakt med sjukvården samma dag som man söker den, träffa en läkare inom en vecka, en specialist inom 90 dagar och påbörja sin behandling inom ytterligare 90 dagar. För de flesta verkar det vara en väl tilltagen garanti. Vi håller med om att det är en generös garanti. För sjukvården vill säga. Helst skulle vi vilja att tiderna i garantin var ännu kortare. Problemet är att landstingen hittills inte klarat av att leva upp till målen. Innan vårdgarantin kan kortas, behöver vi därför se till att landstingen lever upp till den garanti som finns.

I dag kommer vi att ta ett gemensamt steg, över de ansvarsgränser som finns, för att lyckas bättre. För det är uppenbart att det är med gemensamma ansträngningar som vi kan nå resultat. Alliansregeringen har i budgeten för 2009 föreslagit en rad åtgärder som förbättrar läget för sjukvården. Arbetsgivaravgifterna sänks, både generellt och för ungdomar, vilket sänker kostnaderna för personal. En särskild satsning görs på psykiatrin på 900 miljoner om året, där en ansenlig del kommer kommuner och landsting till del. Vi fortsätter att satsa på den så kallade sjukvårdsmiljarden.

Därutöver lanseras nu kömiljarden. En miljard som går till de landsting som kan visa resultat i sitt arbete att få ned kötiderna i vården. Det som skiljer den här satsningen från övriga, är att den är prestationsbaserad. Miljarden är tänkt att stimulera och belöna de landsting som tar uppgiften på allvar och kan uppvisa resultat i praktiken. För även om pengar från staten till landstingen är välkomna, så är det landstingen som kan åstadkomma den verkliga skillnaden i patienternas liv.

De undersökningar som finns visar nämligen att resursbrist är en mycket liten förklaring till de långa köerna. Långt mycket viktigare är politisk ledning och en översyn av hur de stora resurser som faktiskt finns kan utnyttjas bättre. Dessvärre har den socialistiska sjukvårdspolitiken under årtionden fastnat i ett resurstänkande, där det politiska ledarskapet abdikerat inför en uppfattning att det enbart är resurstilldelningen som avgör hur väl vården lyckas i sitt uppdrag. Vi vill bryta med detta synsätt. I stället vill vi lyfta fram betydelsen av patienternas möjligheter att påverka vården och personalens ökade möjligheter till inflytande. Vi vill också lyfta upp det politiska ansvaret. Att det är ledarskap som ger resultat. Ett ledarskap som vi som alliansföreträdare är beredda att ta.

Det finns mycket som stödjer detta. Exempelvis har kirurgakuten på Huddinge sjukhus lyckats halvera väntetiderna genom att ändra sina arbetsrutiner. För inte så länge sedan höll personalen på att knäckas av överbeläggningar. I dag är situationen en helt annan. I stället för att varje patient under ett par timmar träffar en rad olika personer i personalen, tas varje patient emot av ett team som innehåller både läkare, sjuksköterska och undersköterska. Teamet gör den första bedömningen och avgör om det behövs ytterligare undersökningar, läkarinsatser eller omvårdnad av övrig personal. Köerna arbetas bort, resurserna används mer effektivt och patienten får hjälp snabbare.

Göran Hägglund,

socialminister, kd

Margareta B Kjellin,

ledamot i socialutskottet, m

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons