Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vari ligger er trovärdighet?

Svar till Åsa Wiklund Lång och Daniel Olsson, 24 augusti
 

Annons

Det är sorgligt att Åsa Lång Wiklunds och Daniel Olssons kunskaper kring upphandling är så britsfälliga. I fallet direktupphandling av skärgårdstrafik har saken prövats av Förvaltningsrätten i Falun. I det svar som Gävle kommun angivit och som ligger till grund för prövningen kan man läsa att kommunen lovar att turtrafiken ska upphöra med det samma man nått beloppet 505 800 kronor. Gävle kommun försäkrar Förvaltningsrätten att man inte ska betala mer än det maxbelopp som är möjligt för direktupphandling. I domen kan man också utläsa att Förvaltningsrätten fått uppgifter om att kommunen inte har gjort upphandlingar av samma slag under räkenskapsåret.  Men det Förvaltningsrätten inte vet är att kommunen efter deras beslut 2 juli kommer att muntligen upphandla chartertrafik (båttrafik) för 150 000 kronor. Detta har lagligen aldrig prövats i Förvaltningsrätten.

Gör man en direktupphandling, vilket Gävle kommun aldrig tidigare gjort för skärgårdstrafiken, har man också tydligt sagt till omvärlden att man inte kommer att handla liknande varor igen under räkenskapsåret, i vart fall inte om man har ambitionen att efterleva lagen om offentlig upphandling.

 14 juli meddelar företagaren att pengarna som gavs vid direktupphandlingen snart är slut vilket innebär att avtalet omedelbart ska avbrytas, och skärgårdstrafiken kommer att upphöra 3 augusti.  Ansvarig tjänsteman på kommunen svarar att de ska träffas och försöka hitta en lösning. 

Gävle kommun har gjort en direktupphandling och med det försäkrat såväl omvärlden som Förvaltningsrätten att vi bara kommer köpa skärgårdstrafik för 505 800 kronor. Så egentligen i lagens namn finns det ingen möjlighet att finna någon lösning på det problem som vi själva, Gävle kommun, försatt oss i.

Döm av min förvåning då vi två veckor efter Förvaltningsrättens dom gör ytterligare två muntliga upphandlingar på båttrafik, en upphandling som också förvissar kommunen om att turtrafiken kan fortsätta under augusti månad. Alltså de två muntliga upphandlingarna är på inget vis avgränsade till enbart chartertrafik. 

Gävle kommun har ett antal regler vid direktupphandlingar. För upphandlingar mellan 100 000 – 500 000 kronor ska man annonsera vilket inte gjordes.  Vid upphandlingar under 100 000 kronor ska förfrågning skickas till minst tre leverantörer, detta gjordes inte heller. Det finns ingen som helst dokumentation kring denna del av upphandlingen utan allt genomfördes muntligt. Det enda som finns är fakturorna. Personligen anser i alla fall jag att om man handlar tjänster för 150 000 kronor så bör man ha ett skriftligt kontrakt. Från förvaltningens sida har man också sagt att man handlat chartertrafik för 150 000 kronor och att uppdelningen av fakturan endast var av praktiska skäl. Alltså skulle även denna upphandling annonserats.

Sammanfattningsvis, Åsa Wiklund Lång och Daniel Olsson, så har kommunens samlade förfarande inte prövats av Förvaltningsrätten. I alla tre upphandlingar har man brutit mot de regler som kommunfullmäktige i Gävle beslutat ska gälla. Var i ligger er trovärdighet?  Det är min övertygelse att transparens och en öppen dialog ger en försäkran om att samma misstag inte kommer att ske igen.

Till sista vill jag bara av hela mitt hjärta och i Gävle kommuns namn be om ursäkt till den företagare som drabbats. Företagaren har inte gjort något som helst fel. Utan företagaren är en hjälte som stått ut och vill göra affärer med Gävle kommun. Jag tar mitt uppdrag på allra största allvar. Jag ska göra mitt allra yttersta för att Gävle kommun ska gå från dagens bottenplacering i upphandling till en topplacering då ni företagare sätter betyg på kommunen 2017.

Helene Åkerlind (FP)

kommunalråd i opposition

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons