Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste tillvarata patienternas synpunkter och klagomål

Den nya patientlagen har syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning och ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Annons

De delar i lagen som hittills fått störst uppmärksamhet är rätten att välja öppenvård fritt i hela landet och rätten till en förnyad läkarbedömning vid livshotande eller allvarlig sjukdom (så kallad second opinion).

Lagen innehåller också regelverk som stärker patientens möjlighet till delaktighet i sin egen vård. Bland annat regleras hur och vilken information som ska ges till patienten, patientens rätt till delaktighet, individuell planering samt patienters möjligheter att lämna synpunkter.

I dag finns flera möjligheter för patienten att framföra sina synpunkter och klagomål på vården. Det bästa är alltid att i första hand kontakta vårdgivaren. Det ger den snabbaste och oftast bästa återkopplingen. Ibland är det dock inte möjligt eller önskvärt för patienten att ha en direkt kontakt med vården och då fungerar patientnämnden som ett stöd. Nämndens tjänstemän hjälper till med information och vägledning kring patientens rättigheter. Patienten kan också få hjälp och stöd i kontakten med vården. Det är också möjligt för en patient eller anhörig att göra en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Sedan årsskiftet har Region Gävleborg en Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). Detta ökar möjligheten till informationsöverföring mellan patientnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Förtroendevalda i Hälso och sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige informeras regelbundet om de synpunkter och klagomål som kommer in via patientnämnden. Tillsammans med verksamheternas egna system för kvalitetsarbete bildas ett underlag för att, till exempel, se över och förändra rutiner. På så sätt leder patienternas delaktighet till att verksamhetens kvalitet förbättras och därmed att patientsäkerheten ökar. Förutom att den enskilda patientens och anhöriges delaktighet är viktig så är patientföreningarna en resurs som vi ska använda oss av.

För att kunna leva upp till befintlig och kommande lagstiftning som reglerar patientens rätt till delaktighet så behöver vi fortsätta att utveckla former för att ta tillvara patienternas synpunkter och klagomål. Det finns ingen motsättning mellan klagomålshantering och kvalitets- och patientsäkerhetsarbete – tvärtom! Synpunkter och klagomål är instrument i det arbetet.

Därför vill vi tillsammans:

- fortsätta att utveckla former för arbetet med att tillvarata patienternas synpunkter, klagomål och förslag till förbättringar i patientsäkerhetsarbetet-

- bidra till att patientorganisationer involveras i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete.

- säkerställa en hälso- och sjukvård där patienters delaktighet och synpunkter ses som värdefulla och där patienter och anhöriga ses som resurser i patientsäkerhetsarbetet.

Ulrica Högberg (V)

ordförande   

Patientnämnden, Region Gävleborg  

Hannah-Karin Linck (C)

ordförande

Hälso- sjukvårdsnämnden, Region Gävleborg

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons