Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi mäter om satsningar vi gör leder rätt

Annons

De senaste dagarna har Sverigedemokraterna (SD) på olika sätt visat starkt intresse för vårt Framtidskontrakt för Gävleborg, det vill säga Socialdemokraternas valplattform 2015-18.

Via en så kallad enkel fråga till regionfullmäktige och i en debattartikel undrar SD hur Socialdemokraterna, som det ledande partiet i Region Gävleborg, avser arbeta för att ”bedriva en aktiv och ansvarfull personalpolitik” med målet att ”bidra till att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och får möjlighet till utveckling” (man citerar ur Socialdemokraternas Framtidskontrakt). Närmare bestämt gäller SD:s intresse alltså Socialdemokraternas satsningar och inriktning på personalpolitik.

Sjukskrivningstalen i Sverige har varierat mycket över tid. I dag ser vi en mycket oroande nationell utveckling med stigande sjukskrivningstal. Det råder fortfarande oklarhet kring vad fluktuationerna över tid verkligen beror på. I en rapport från Försäkringskassan 2014 konstateras bl.a. att viktiga faktorer som påverkat nivån är samspel mellan förtidspensionssystemet och regelförändringar i sjukförsäkringen, arbetsmarknaden, aktörers arbete med att utveckla sjukförsäkringsprocessen samt att trenden är gemensam för både anställda och arbetslösa. Region Gävleborg skiljer sig inte från andra kommuner, regioner och landsting när det gäller sjukskrivningsmönster. Denna nationella utveckling är icke acceptabel och ska hejdas.

 De anställda och deras engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för att upprätthålla den höga kvaliteten i de välfärdstjänster som Region Gävleborg idag levererar. Just ur detta perspektiv betonar vi socialdemokrater betydelsen av ett fokuserat och ihärdigt arbete för att undanröja arbetsmiljöproblem för de anställda. Vi menar att våra medarbetares engagemang ökar när de möter tydliga mål; har goda påverkansmöjligheter; möter utveckling och stöd; får uppskattning och belöning. Arbetet ska alltså ha klart definierade mål där medarbetare uppmuntras att bidra med förbättringar, där de deltar i de viktiga besluten som rör arbetet samt ges uppskattning för sina redan mycket professionella arbetsinsatser. Detta synsätt ska sedan ligga till grund för hur chefer i alla led planerar och genomför verksamhet. När det på något vis brister – och det gör det naturligtvis ibland i en organisation av regionens storlek – ska åtgärder omedelbart vidtas, vilket också sker.

Hur arbetar vi politiskt för att stödja denna riktning? Under förra mandatperioden genomförde vi ett antal stora satsningar på löner för sjuksköterskor, vi utökade antalet utbildningsplatser för läkare och satsade ganska betydande på forskning och utveckling. För den närmaste framtiden gör vi ytterligare insatser. En fortsatt satsning på sjusköterskelöner kommer att ske 2016 för fjärde året i rad. Under 2015 har en ny upphandling avseende ledarskapsutveckling genomförts och under 2016 kommer det finnas ännu större möjligheter och flexibilitet avseende stöd och utvecklig för organisationens chefer. 2016 ska en ny övergripande handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa att upprättas. Under 2016 kommer även fyra skyddskommittéer att formas för att följa upp arbetsmiljöarbetet.

Hur vet vi om alla satsningar som vi gör leder rätt? Det mäts. Utgångspunkt i arbetet är den psykosociala medarbetarenkäten som genomförs vart annat år. Mätningarna visar att regionens medarbetare blir alltmer positivt inställd till sitt arbete.

Den politiska inriktningen ligger fast, vi följer upp denna med satsningar och vi utvärderar återkommande. Men mer finns att göra, vi är inte klara eller nöjda.

Tommy Berger (S)

regionråd

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons