Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill ha utvidgad skyddsjakt på varg

Svar till Jägareförbundets Karl-Evert Hellsén och Per Mellström, Arbetarbladet 10 juli:
Länsstyrelsen vill kommentera och klarlägga några uppgifter som tas upp i Jägareförbundets öppna brev till Länsstyrelsen, som varit inne i flera tidningar i länet under senaste tiden.

Annons

Först vill vi framföra att Jägareförbundet är en viktig part för oss i samverkan och samråd om rovdjursförvaltningen. Vi är angelägna om ett gott samarbetsklimat! Därför har vi som ett led i detta inbjudit till och kommit överens om ett möte med er för att diskutera rovdjursförvaltningen i länet.
För att kunna arbeta förtroendefullt med förvaltningen av våra stora rovdjur är det mycket betydelsefullt för oss att samråda med berörda organisationer och myndigheter i länet.
Länsstyrelsens viktigaste forum för detta är den regionala rovdjursgruppen som sammanträder tre till fyra gånger om året. Där sker till exempel ömsesidigt utbyte av information och Länsstyrelsen hämtar in synpunkter på förslag och beslut. Vi upplever samarbetsklimatet som mycket gott i vår regionala rovdjursgrupp.
I denna grupp har vi haft uppe till exempel vårt yttrande över rovdjursutredningen och över skyddsjakt på björn 2008. Vi har dessutom inrättat en referensgrupp i länet med andra organisationer som har intresse i rovdjursfrågorna. Denna grupp kommer att träffas någon gång per år när vi har behov av synpunkter och information i olika frågor från en större krets. De lokala kontakterna i områden med rovdjur försöker vi också att upprätthålla bland annat genom vår fältpersonal och genom träffar med folk på landsbygden i olika sammanhang.
Detta är mycket viktigt för alla parter. För att sprida information, för att skapa en delaktighet i förvaltningen och för att ge oss goda beslutsunderlag. Lokala rovdjursgrupper i områden med vargrevir eller med tät björnstam kan vara en idé att prova ytterligare.
I yttrandet över rovdjursutredningens betänkande betonar Länsstyrelsen att det är positivt med en regional förvaltning av de stora rovdjuren och att detta bör ske med lokal delaktighet! På en regional nivå fattas beslut så nära berörda som möjligt och en dialog inför beslutet underlättas därmed. Detta är en bra grund för en stärkt rovdjursförvaltning i Gävleborgs län. Den regionala och lokala delaktigheten är en avgörande faktor för att rovdjursförvaltningen ska bli framgångsrik bedömer vi.
Jakten på björn är viktig i vårt län för att förvalta björnstammen! I vårt förslag till Naturvårdsverket anser vi att en tilldelning på 30 björnar är lämplig. Resultatet är en samlad bedömning Länsstyrelsen gjort där såväl rovdjursgruppens som viltvårdsnämndens åsikter är en viktig del, liksom inventeringsresultat och mål med förvaltningen. Detta är en ökning med 25 procent jämfört med 2007 och en ökning från sex björnar 2002.
Vi har fått kunskap om att vår björnstam är stark och livskraftig och därför kan vi öka tilldelningen. Vi har sagt att denna nivå bör bibehållas under de närmaste åren för att kunna komma fram till var en stabil avskjutningsnivå ligger. Detta kan skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av björnstammen. Dock säger vi också att om nya fakta och ny kunskap kommer fram så kan tilldelningen förändras även under de närmaste åren.
Att hålla vargstammen på en stabil nivå under tre år, som utredningen föreslår, bedömer Länsstyrelsen saknar rimliga skäl.
Vi förespråkar i vårt yttrande i stället en utvidgad skyddsjakt på varg för att lättare få bort problemindivider. På så vis kan vi mer konkret arbeta med dem som är direkt berörda av varg och därmed mildra konflikter och problem där de är som störst.
Länsstyrelsen anser, liksom utredningen, att rovdjursturism kan ha en stor potential och att denna form av naturturism bör uppmuntras. Det är bland annat ett sätt att understryka att det också finns andra vägar för förvaltningen av rovdjursstammarna än jakt. Rovdjursturism kan på sikt bidra till landsbygdsutvecklingen. Det betyder inte att Länsstyrelsen ignorerar problem som rovdjur kan orsaka.

, avdelningschef avdelningen för landsbygd och natur Länsstyrelsen
rovdjurshandläggare Länsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons