Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilken skola vill vi ha för våra barn?

Annons

Skolans värld är föremål för mycket debatt och tyckande i dag. Jag har frågat mig många gånger varför det är så. Men ju mer jag försöker sätta mig in i frågan desto mer förstår jag oron för hur skoltiden för våra barn kommer att se ut i framtiden. Är det rimligt att eleverna har sina mobiler påslagna under lektionstid, att många elever inte trivs i skolan och en hel del dessutom är rädda för att gå till skolan eftersom de mobbas dagligen. Kan man i ett land som säger sig stå för de kristna värderingarna egentligen behöva diskutera val av plats för skolavslutningen och där sjunga en vacker sommarhymn/psalm?

Vad som väcker oro är för det mesta att det av och till presenteras rapporter om att eleverna inte uppfyller kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik. När man jämför med andra europeiska länder hamnar ofta berömmet och förstaplaceringen i Finland. Sverige ligger illa till.

En fråga som dyker upp blir då: Vad är det som gör att de finska eleverna får bättre resultat i matematik än de svenska. Jag tror inte att våra svenska elever har svårare att förstå och lära sig.

En avhandling, som presenterades för en tid sedan, styrkte vad vi alla säkert vet, att elever lär sig bättre om det är lugn och ordning i klassrummet. Är det någon som säger emot det påståendet?

Svensk skola har utsatts för en förödande experimentlusta de senaste årtiondena. Skolan skall vara neutral och undervisningen präglas av objektivitet. Lärare och läromedel är inte alltid objektiva, de har och innehåller värderingar. Historia, religions- och samhällskunskap skildras ofta genom någons glasögon.

Jag frågar mig verkligen, är det rimligt att låta mobiltelefoner störa under lektionstid? Är det rimligt att endast acceptera muntlig redovisning i stället för skriftlig? Är det rimligt att begära en ljudnivå i klassrummet som inte ger hörselskador och är det en rimlig begäran att fötterna skall vara på golvet och inte på skolbänken?

Med all säkerhet kommer den skolpolitiska debatten att fortsätta beträffande normer eller inte. Skolan är våra barns arbetsplats och den måste präglas av lugn och arbetsro och tydliga regler om vad som gäller när det gäller respekt för varandra.

Skolan måste tillsammans med föräldrarna ta på sig ansvaret att undervisa om vad som är rätt och fel. Ingen av oss vill leva i ett samhälle där det inte finns rätt eller fel eller där människovärdet inte respekteras.

Demokratins värderingar faller om man inte får lära sig att respektera varandra och varandras ägodelar.

Våra elever har rätt att fordra av oss vuxna att vi ger dem insikt om värden och värderingar och att man inte bara ger dem undervisning om skol- och elevdemokrati utan att de också får en grundlig insyn i vad det innebär av eget ansvar och respekt för andra människor.

Aino Blom

kristdemokraterna Sandviken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons